...
Nya förpackningsmaterial kan utvecklas genom att härma naturens strukturer
 

Genom att försöka härma unika materialstrukturer i naturen kan dagens forskare få hjälp att utveckla nya förpackningsmaterial.
Innventia-forskaren Jasna Stevanic Srndovic (bilden) har till exempel studerat de ultrastrukturer som finns i väggarna i vedfibrer hos gran och försökt härma dessa genom att framställa biokompositer med liknande strukturer och utvärdera dessa som förpackningsmaterial.


"Naturens unika materialstrukturer ger många bra egenskaper, exempelvis klarar de varierande klimatförhållanden. Genom att på syntetisk väg försöka efterlikna dessa är det möjligt att utveckla nya biobaserade material med anpassade egenskaper. Jag har gjort hemicellulosafilmer med förbättrade mekaniska egenskaper genom att förstärka dessa med nanocellulosa, berättar Jasna.
Jasna Stevanic Srndovic har nu lagt fram sin avhandling om samverkan mellan polymerer i cellväggen hos granfiber. Ny kunskap på detta område bidrar både till effektivisering av befintliga processer i pappersindustrin och till utveckling av nya material. Drivkraften bakom Jasnas arbete är att hitta metoder för att bättre utnyttja jordens resurser på ett hållbart sätt.
Hotet om global uppvärmning och begränsade fossila resurser kräver nya sätt att bättre utnyttja våra resurser. En väg kan vara att effektivisera processer inom industrin, exempelvis pappersindustrin, genom att minska energiförbrukningen i produktionen av mekanisk massa. Detta kan göras genom att tillämpa olika kemiska och enzymatiska förbehandlingar av ved.
Jasnas avhandling presenterar resultat som ger en ökad förståelse för polymerväxelverkan i primärväggen hos granfibrer och dess konsekvenser för energiåtgången under malningen. Hon visar hur användningen av en mild sulfonering av granflis orsakar en försvagning av de molekylära interaktionerna, samt en ökad mjukning av materialet, vilket minskar energiförbrukningen i raffineringsprocessen.
Ett annat sätt att bättre skydda miljön är att använda förnybara resurser i större utsträckning. Stora mängder polymerer, som t.ex. cellulosa, hemicellulosa och lignin kan återvinnas ur restprodukter från pappersindustrin och jordbruket och användas för att framställa ny förnybara förpackningsmaterial. Jasna har i sitt arbete undersökt sekundärväggens ultrastruktur i granfibrer och försökt att härma de strukturer som finns i vedfibrer genom att framställa biokompositer och utvärderat dessa som förpackningsmaterial.
"Ökad kunskap om samspelet mellan träpolymerer är mycket viktigt för att bättre kunna separera dem och använda dem för att skapa nya material eller andra tillämpningar", säger Lennart Salmén, chef för gruppen Fiber- och materialkunskap på Innventia.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-05-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK