...
Stora Enso satsar på nanocellulosa i Imatra
Exempel på nanocellulosa(Foto: Johan Olsson)

Stora Enso kommer att göra en banbrytande investering i nanoteknik vid det finska kartongbruket i Imatra i sydöstra Finland. Det skriver koncernen i ett pressmeddelande.
Innan utgången av år 2011 kommer man att ta i bruk en så kallat "förkommersiell" anläggning i Imatra, där man med nanoteknik ska producera mikrofibrilerad cellulosa (MFC), som ska resultera i lättare och starkare pappers- och kartongmaterial till förnybara förpackningar och andra eventuella framtida tillämpningar.


Den planerade förkommersiella anläggningen för produktion av MFC innebär ett stort framsteg, när det gäller  innovation inom förnybara material. Den nya typen av förnybart material ska användas i befintliga och nya unika fiberbaserade pappers- och kartongprodukter, livsmedelsbarriärer och andra eventuella framtida tillämpningar, skriver Stora Enso i meddelandet.
"Detta är ytterligare ett tecken på Stora Ensos nytänkande och ett exempel på hur vi tillsammans med institutioner och universitet genomför nyskapande innovationer till gagn för konsumenter och miljö och ett exempel på hur vi satsar på att påskynda utvecklingen av nästa generations förnybara material. Med MFC kommer vi att kunna utveckla lättare och starkare förnybara förpackningsmaterial och den förkommersiella anläggningen placerar oss i en unik position, där vi kan påskynda kundstyrda innovations- och produktkoncept från denna teknik. På längre sikt kan användningen av det förnybara materialet mycket väl utvidgas till att ersätta dagens fossilbaserade material såsom plast och vissa specialtillverkade kemikalier samt aluminium", säger Stora Ensos VD och koncernchef Jouko Karvinen.
Stora Ensos projekt med mikrofibrilerad cellulosateknik uppskattas kosta totalt cirka 10 miljoner euro (cirka 93 miljoner kronor) inklusive den förkommersiella anläggningen vid Imatra. Produktionsstarten vid den nya anläggningen är beräknad till slutet av 2011.
Mikrofibrilerad cellulosa, eller nanocellulosa, är träfiberns minsta beståndsdel och dess starka egenskaper beror på förhållandet mellan nanocellulosans bredd och längd. Bredden är endast 10 nanometer, vilket motsvarar ungefär tusendelen av mänskligt hårstrå (!), medan längden kan vara flera mikrometer.
"Den mikrofibrillära cellulosan håller på att bli mycket populär med många användningsområden. Den är enormt stark, bland annat har ett nanopapper tagits fram som är hårt som gjutjärn och som inte går att spika igenom", skrev SCA:s informationstidning Shape i sitt nr 4, 2009.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-06-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK