...
Amcor sätter upp nya mål i en femårig miljöplan
 Ken Mackenzie är VD och koncernchef i gobala förpackningsjätten Amcor.

Australiska förpackningsjätten Amcor har satt upp en ny femårig miljöplan för sina utsläpp av växthusgaser och vatten och för sin avfallshantering, enligt ett pressmeddelande.
De nya målen ska vara genomförda under räkenskapsåret 2015/16 och innebär bland annat en tioprocentig minskning av växthusgaser och en halvering av deponiavfall på global basis samt en 25-procentig minskning av dricksvattenanvändning vid koncernens australiska anläggningar. Dessutom ska resten av Amcors globala anläggningar ha en fungerande plan för vattenhantering vid utgången av år 2011.


Förutom den nya femårsplanen har Amcor sedan tidigare ett ännu gällande miljömål, som innebär att koncernens samlade utsläpp av växthusgaser ska ha reducerats med 60 procent till räkenskapsåret 2029/30.
"I vår egenskap av världens största förpackningsföretag har vi möjlighet att vara ledande i vårt uthållighetsarbete. Vår inställning till uthållighet utvecklas ständigt och begränsas inte av effektivitetsvinster utan syftar till att driva uthållighetsfrågan genom hela leverantörskedjan för förpackade varor", säger Amcors VD och koncernchef Ken Mackenzie.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-06-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK