...
Ny svensk förpackningskoncern bildas:
Å&R Carton och Flextrus går samman!
Å&R Cartons Per Lundeen (t.v.) blir VD i den nya koncernen och Per Nyström, Flextrus, blir vice VD.

Arch Packaging Group är namnet på en ny svensk förpackningskoncern, som blir resultatet när de båda företagen Å&R Carton och Flextrus slås samman!
Bakom den nya koncernen finns huvudägarna Ahlström Capital och Accent Equity 2008, vilka bestämt sig för att förena sina förpackningsverksamheter i syfte att stärka konkurrenskraften och bädda för en eventuell framtida börsnotering.


Det nya bolaget får sitt säte i Malmö och Å&R Cartons VD Per Lundeen blir koncernchef, medan Flextrus VD Per Nyström blir vice koncernchef. Styrelseordföranden blir Morten Ahlstöm från Ahlström Capital, och Jan Ohlsson från Accent Equity Partners AB och investeringsrådgivare till Accent Equity 2008, blir vice ordförande.
Koncernen Arch Packaging Group får en omsättning på cirka 500 miljoner euro (ca 4,75 miljarder kronor) och kommer att ha sammanlagt 2.000 anställda i 18 fabriker i åtta europeiska länder. Å&R Carton är i dag en av Europas ledande tillverkare av falskartongförpackningar och Flextrus är en av de ledande tillverkarna av flexibla förpackningar i norra Europa.
De båda bolagen Å&R Carton och Flextrus kommer att fortsätta att verka på marknaden som separata bolag och varumärken, men den gemensamma koncernbildningen förväntas göra de båda företagen bättre rustade att möta konkurrenssituationen på förpackningsmarknaden. Sammanslagningen är också ett första steg i riktning mot en eventuell framtida börsnotering, enligt en pressrelease från de inblandade bolagen och ägarna.
"Den nya koncernen skapar mervärde för kunderna genom ett bredare erbjudande och djupare kunskap om förpackningar. Det är två starka bolag med likartade värderingar som med den nya ägarstrukturen får större resurser att växa både organiskt och genom förvärv”, säger Morten Ahlström, Ahlström Capital.
"Å&R Carton och Flextrus kommer att verka som två separata bolag på marknaden men ska samverka där det ger fördelar. Det ger bolagen en stärkt bas exempelvis vid utveckling av nya innovativa förpackningslösningar och i den pågående strukturomvandlingen på förpackningsmarknaden", framhåller Jan Ohlsson,
I sin motivering till sammanslagningen av Å&R Carton och Flextrus och bildandet av den nya koncernen pekar man från huvudägarnas sida också på betydelsen av den expansiva Öresundsregionen och den pågående klustertbildningen inom förpackningsområdet.
"Öresundsregionen har ett förpackningskluster i stark tillväxt, med närhet till världsledande forskning. Det gör regionen attraktiv för investeringar", betonar Morten Ahlström och Jan Ohlsson.
Bildandet av den nya koncernen Arch Packaging Group kommer att kräva godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.I och med affären kommer investeringsbolaget Capman att avveckla sitt intresse i Å&R Carton.JERRY PETTERSSON/BO WALLTEG

Publicerad: 2011-06-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK