...
Storfusion i sikte bland mjölkbönder:
Arla och Milko planerar att gå samman
(Bild: Arla Foods MediaWizard)

En storfusion inom den svenska mejerirörelsen är i sikte, sedan styrelserna för Arla och Milko meddelat att man fattat ett så kallat inriktningsbeslut om en fusion.
Fusionsplanerna har uppkommit sedan Milko, som har en ansträngd ekonomi, vänt sig till Arla för att undersöka möjligheterna till ett samgående.
Det näst största svenska mejeriet, Skånemejerier, med huvudsäte i Malmö, är starkt kritiskt till fusionsplanerna.
"Detta är oroväckande för svenskt lantbruk. Vi anser inte att Arla är ett svenskt företag utan ett danskt företag med danskt ledarskap. Vi har ju redan sålt ut den svenska slakten och nu känns det som om vi även är på väg att sälja ut mejeribranschen", säger Skånemejeriers VD Björn Sederblad till TT.


Innan fusionen mellan Arla och Milko kan bli verklighet måste först Milkos ägare, omkring 650 mjölkbönder i bland annat Värmland, Hälsingland, Dalarna, Jämtland och Ångermanland, godkänna planerna och även konkurrensverket måste avge yttrande i frågan.
Sedan tidigare har Arla ett relativt omfattande samarbete med Milko. Tidigare i år köpte Arla till exempel Milkos mejeri i Sundsvall, vilket innebär att de båda mejeriföretagen ska samarbeta kring legotillverkning av mjölk och grädde för Milko. Arla och Milko samarbetar också i Göteborg, där Arla tar hand om mjölk från Milkos leverantörer i Värmland.
"Grundprinciperna i fusionsförslaget är att Milkos medlemmar blir medlemmar och ägare av Arla Foods, på likvärdiga villkor som nuvarande Arlamedlemmar", skriver Arla i ett pressmeddelande.
Den praktiska påföljden av en fusion blir att det i fortsättningen blir Arla, som kommer att hämta mjölken från de anslutna Milko-bönderna.
"Milkomedlemmarna kommer att erhålla Arlas mjölkpris från dag 1 efter det att fusionen är klar och godkänd av Konkurrensverket", skriver Arla.
Den 28 juni förväntas Arlas styrelse ta ställning till fusionsförslaget. Samma dag ska även Milkos medlemmar yttra sig på en extrainsatt stämma, där det krävs stöd från minst två tredjedelar av medlemmarna, för att förslaget ska gå igenom.
Skånemejerier, som efter Arla är det näst största mejeriföretaget i Sverige, är starkt kritiskt till fusionsplanerna mellan Arla och Milko.
"Den monopolställning, som Arla får på den svenska marknaden, innebär att de kan fortsätta att ´diktera´ prissättningen till handeln och medvetet hålla priserna på mjölken nere, så att vi små mejerier, som inte är globala, inte får en chans att överleva på den svenska marknaden. Genom denna prispress kommer Arla till slut bli ensamma", säger Skånemejeriers styrelseordförande Anders Olsson.
Skånemejeriers VD Björn Sederblad, anser att det nu blir ännu mer viktigt att konsumenterna själva får avgöra vilken mjölk de ska köpa i butiken.
"Om det blir en fusion mellan Arla och Milko, måste svensk handel värna om  att konsumenterna får tillgång till  alla svenska mejeriers produkter, även om de är någon krona dyrare. Det blir ett måste för framtiden, om vi vill ha en sund konkurrens och om det ska finnas svenska mjölkgårdar kvar över hela Sverige", poängterar Björn Sederblad.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-06-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående Livsmedel Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK