...
Ökade råvarukostnader minskar vinsterna för flexibla jättar

Resultaten från det andra kvartalet för ett par stora företag inom flexibla förpackningar visar på ökad försäljning men minskad vinst. Kraftigt ökade råvarukostnader är en tydligt påverkande faktor.


Bemis, ett av de stora förpackningsföretagen i världen, rapport för det andra kvartalet visar på en nedgång med 9 procent, främst beroende på högre råvarukostnader, uppger företaget och passar även på att skriva ner förväntningarna för helåret. Vinsten för andra kvartalet blev 54,3 miljoner dollar, att jämföras med 59,6 miljoner dollar för samma period förra året. Koncernen ökade sin försäljning med 8,1 procent, från 1,27 miljarder dollar till 1,37 miljarder. Flexibla material ökade med 8,1 procent och divisonen för PSA-material (etikett) ökade med 5,8 procent.
För helåret har analytiker sagt att vinsten bör hamna på 2,20 dollar per aktie, medan företaget nu i stället signalerar att den kommer att hamna på 2,08 dollar.
En annan jätte på marknaden, Sealed Air rapporterar en nettoförsäljningsökning på 11 procent till 1,21 milajrder dollar. Bruttovinsten ökade med 8 procent till 324 miljoner dollar, eller 26,7 procent av nettoförsäljningen, att jämföras med 7,6 procent samma period förra året. Om man undantar kostnaderna som redan tagits för det förväntade köpet av Diversey Holdings blev den justerade vinsten blev 136 miljoner dollar eller 11,2 procent av nettoförsäljningen, att jämföra smed 11,9 procent förra året.
Finska Huhtamäki konstaterar att deras verksamhet för flexibla förpackningar ökade med 2 procent och därmed svarar för 29 procent av företagets totala omsättning det första halvåret. Huhtamäkis operativa vinst minskade med nära 6 procent, från 73 miljoner euro till 67 miljoner på helårsbasis medan det första halvåret i år minskade med 10 procent, från 44 till 40 miljoner euro.  Orsaken till de minskade vinsterna uppges främst vara höga råmaterialkostnader, negativa valutaeffekter och operationella problem på en del tillverkningslinjer.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2011-07-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK