...
Starkt förbättrat rörelseresultat för SCA:s affärsområde Förpackningar

SCA:s rörelseresultatet för första halvåret 2011 ökade med 1 procent, exklusive valutaeffekter och omstruktureringskostnader, jämfört med samma period föregående år. Högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar kompenserade för kraftigt ökade råvaru-, energi- och distributionskostnader.
Rörelseresultaten inom verksamhetsområdena Personliga hygienprodukter och Mjukpapper minskade jämfört med föregående år, medan affärsområdet Förpackningar uppvisade en resultatökning med hela 53 procent eller från 306 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol till 467 miljoner kronor för andra kvartalet i år.


"Det kraftigt förbättrade resultatet inom Förpackningar förklaras av högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar, vilket kompenserade för drygt en miljard kronor i ökade råvarukostnader", skriver SCA:s koncernchef och VD Jan Johansson i sin kommentar.
SCA:s ledning förväntar sig fortsatt god efterfrågan inom koncernens samtliga affärsområden.
"Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men i långsammare takt. Tillväxtmarknaderna uppvisar fortsatt stark tillväxt medan det i Europa är stora regionala skillnader", skriver Jan Johansson.
Den snabba utvecklingen i tillväxtmarknaderna har drivit upp råvarupriserna kraftigt vilket påverkat SCA:s resultat och tvingat företaget till att höja sina egna priser samt genomföra fortsatta kostnadsbesparingar och öka takten av nya produktlanseringar.
"Mycket tyder på att priserna nu stabiliseras på en mycket hög nivå", säger Jan Johansson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-08-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK