...
Billerud redovisar ännu ett starkt kvartal
 

Även om Billerud uppvisade ett minskat rörelseresultat med 57 miljoner kronor för årets andra kvartal, så är det ändå företagsledningens bedömning att koncernen gör ännu ett starkt kvartal i paritet med årets första tremånadersperiod.
"Det minskade rörelseresultatet motsvarar i stort kostnaderna för det periodiska underhållsstopp i Skärblacka, som genomfördes under andra kvartalet, och kvartalets underliggande resultat blev alltså lika starkt som under föregående kvartal", säger VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i en kommentar.


Billerud bedömning av marknadsläget är att det är fortsatt gott med god balans på marknaderna. Aviserade prisökningar i första kvartalet har gett effekt och de genomförda prisökningarna har kompenserat för ökade kostnader och en starkare krona.
"De mycket starka orderböckerna och sålda volymerna under första kvartalet har under andra kvartalet dock kommit ner på mer normala nivåer", säger Per Lindberg i rapporten.
Billerud arbetar aktivt för att stärka sin position inom förpackningsindustrin och ett steg i den riktningen är den investering i ett minoritetsägande i det USA-baserade förpackningsföretaget PACCESS Packaging, som Billerud beslutat genomföra och som packnyheter.se tidigare berättat om (läs här).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-08-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK