...
Bandningsmaskin som tål högtryckstvätt!
Den nya rostfria bandningsmaskinen Mosca TRP 5 i arbete hos norska fiskindustrin Sunnmøre Seafood.
Bandningshuvudet i Moscas demomaskin är inneslutet i ett "akvarium", där det hela tiden strömmar vatten över utrustningen!
">

Tillsammans med tyska företaget Mosca har norska Pall-Pack AS utvecklat en ny rostfri bandningsmaskin, som sägs vara världens första bandningsmaskin, som klarar kraven för IP 56-miljöer, vilket innebär att maskinen tål att överspolas med vatten i volymer upp till 100 liter i minuten. Maskinen är speciellt utvecklad för kunder, som arbetar i fuktiga och krävande miljöer, exempelvis inom fiskindustrin.
"Tack vare att funktionen hos bandhuvudet och svetsmekanismen bygger på en ny teknik, som inte frigör värme, går det att rengöra och spola hela maskinen med högtrycksspruta!", säger Pall-Packs försäljningschef Christian Hagen.


Utvecklingen av den nya bandningsmaskinen har skett i Moscas produktionslokaler i Waldbrunn utanför Heidelberg i Tyskland, där maskinen efter omfattande tester också blivit klassad som IP 56-godkänd.
Maskinen är försedd med en svetsenhet och ett bandningshuvud, som arbetar med ultraljud enligt den patenterade SoniX-tekniken, vilket innebär att ingen värme behövs för svetsningen av de plastband, som används för att försluta och hålla ihop förpackningar.
För att visa på bandningsmaskinen tålighet mot ständig vattenbegjutning har Mosca bygget en demomaskin, med ett cirkulerande "fontänsystem", där vatten hela tiden "regnar" över bandningshuvudet, medan detta är i arbete.
"Vi och Mosca är så trygga i maskinens funktion att vi nu helt kostnadsfritt sätter ut maskiner för test hos våra kunder, så att de själva kan konstatera hur maskinen klarar de hårda påfrestningar som uppstår i salt och fuktig miljö", berättar Christian Hagen.
Mosca TRP 5, som är beteckningen på den nya rostfria bandningsmaskinen, har kapaciteten att banda 20 lådor i minuten med två band per förpackning.
"Med vår erfarenhet som konstruktörer och utvecklare av rullbanor kan vi utveckla kundanpassade frammatningslösningar, som ger ett kontrollerat flöde av lådor in till bandningsmaskinen och gör det möjligt att maximalt utnyttja maskinens höga kapacitet", säger Christian Hagen.
Moscas nya bandningsmaskin finns i dag hos flera fiskindustrier längs den norska kusten. En av dem är expansiva företaget Sunnmøre Seafood AS, som på bara tre år kommit upp i en omsättning på över 150 miljoner norska kronor.
"Den nya bandningsmaskinen och samarbetet med Pall-Pack har gjort att vi har ökat kapaciteten i förpackningslinjen med närmare 20 procent och fått en helt annan maskinstabilitet än tidigare", säger Paula Sandanger hos Sunnmøre Seafood.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-08-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaskiner Marknad Maskin och Utrustning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK