...
Positivt första halvår för Iggesund

Iggesund Paperboards rapport för första halvåret 2011 visar att kartongtillverkarens andra kvartal var något sämre än det första, medan halvårsresultatet som helhet var bättre än motsvarande period i fjol.
I siffror minskade första kvartalets rörelseresultat på 244 miljoner kronor till 238 miljoner kronor för kvartal två, medan halvårsresultatet ökade från 344 miljoner kronor första halvåret i fjol till 482 miljoner kronor i år.
"Resultatförbättringen beror på genomförda prishöjningar och hög och stabil produktion har motverkat effekterna av kostnadsinflation på insatsvaror", skriver Iggesund i rapporten.


Efterfrågan på solid- och falskartong i Europa var under det första halvåret en procent lägre jämfört med samma period 2010 till följd av att efterfrågan minskade något i slutet av andra kvartalet.
Iggesund Paperboards leveranser uppgick till 245.000 ton, vilket var nio procent högre än under första halvåret 2010, då leveranserna påverkades negativt av konflikten på pappersområdet och strejken vid Iggesunds Bruk.
Det något sämre resultatet för kvartal 2/2011 jämfört med första kvartalet förklaras i rapporten med sämre försäljningsmix och högre underhållskostnader.
Iggesund Paperboards två stora investeringsprojekt – ny sodapanna och turbin vid Iggesunds bruk och ny biobränslepanna vid bruket i brittiska Workington – fortskrider enligt plan. 742 miljoner kronor av totalt 3.400 miljoner kronor har hittills utbetalats och beräknad driftstart för de två projekten är mitten av 2012 respektive våren 2013. Projekten kommer att sänka energikostnaderna och förbättra brukens konkurrenskraft.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-08-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK