...
Uppåt för underleverantörer trots oron i världsekonomin
 

Samtidigt som det råder stor osäkerhet på världens börser och flera europeiska ekonomier är i gungning presenterar Svensk Industriförening (Sinf) en positiv Underleverantörsbarometer för det andra kvartalet 2011. Åtta av tio företag redovisar en ökad eller oförändrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år och för sjätte kvartalet i rad har mer än hälften av företagen ökat omsättningen
"Resultatet är mer positivt än förväntat. Kanske gav krisen 2008 en erfarenhet som ökar fokus på riskspridning med fler kunder i olika branscher", säger Anders Ekdahl (bilden), VD för Sinf.


Underleverantörsbarometern för det andra kvartalet 2011 visar på en rad positiva utvecklingar jämfört med samma period 2010; bland annat har 5 av 10 tillfrågade företag ökat omsättningen med upp till 20 procent och närapå hälften spår en ökad orderingångsförändring för det tredje kvartalet.
"Totalt sett ser det fortfarande bra ut med en stark orderingång. Vi ser dock att företagen dämpat sina förväntningar inför hösten. Det kan dels bero på en relativt långvarig uppgång, dels på att det kommer alltfler negativa signaler", säger Anders Ekdahl.
34 procent respektive 63 procent tror på en ökad eller oförändrad personalstyrka under 2011, men ändå anser hälften av företagen att bristen på utbildad arbetskraft är ett problem. De tjänster, utöver produktionspersonal, man i första hand vill anställa är marknadsföring/försäljning såväl inom som utanför Sveriges gränser samt konstruktion/produktion.
"Det är fortsatt stora problem att hitta utbildad arbetskraft, något som känns märkligt när många står utanför arbetsmarknaden. Här borde våra politiker lägga ner mer arbete och intresse. Att matcha utbildningar mot de branscher som har behov kan inte vara omöjligt", säger Anders Ekdahl.
Det finns även en stark önskan hos underleverantörerna att driva frågor gentemot beslutsfattare och politiker. Det ämnet som anses vara viktigast är i första hand energipriserna där närapå hälften av de tillfrågade efterlyser en debatt som ger upphov till förändring. Andra viktiga frågor är översyn av LAS och arbetsrätten, regelförenklingar och arbetsgivaravgifter.
Svensk Industriförening, som har cirka 1 300 medlemsföretag, mäter i Underleverantörsbarometern stämningen bland de mindre och medelstora företag, som är underleverantörer till svenska storföretag.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-08-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK