...
Små förändringar i grafiska förpackningsbranschen

Lönsamheten förbättrades generellt i den civilgrafiska branschen under andra kvartalet 2011, medan den grafiska delen av förpackningsmarknaden visade små förändringar under våren och försommaren. Inom förpackningsbranschen var den grafiska produktionsvolymen oförändrad liksom orderingången.
Det framgår av den rapport över konjunkturläget för den civilgrafiska branschen och förpackningsbranschen, som ges ut av Grafiska Företagens Förbund, GFF.


Enligt GFF rapporterar en stor majoritet av förpackningsföretagen tillfredsställande lönsamhet samtidigt som den inneliggande orderstocken i förhållande till företagens produktionsnivå är lagom stor. Orderstockens varaktighet i antalet arbetsveckor uppgår till nio, oförändrat sedan tidigare.
Som ett resultat av nettoinvesteringar kom kapacitetsutnyttjandet in på en lägre nivå än tidigare, cirka 85 procent, jämfört med drygt 90 procent under det första kvartalet. Storleken på de lediga resurserna i produktionen har därmed ökat. Antalet anställda i den grafiska förpackningsbranschen var i stort sett oförändrat.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-08-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK