...
SCA satsar i Brasilien, USA och Ortviken

SCA meddelar att man köper det brasilianska hygienföretaget Pro Descart för 450 miljoner kronor på skuldfri bas samt att man ska uppgradera en av sina mjukpappersmaskiner i USA för 460 miljoner kronor.
Samtidigt meddelar SCA-koncernen också att man ska bygga om en pappersmaskin vid bruket i Ortviken för 350 miljoner kronor. Maskinen, som tillverkar tidningspapper, har i dag en årskapacitet på 245.000 ton.


Det nu förvärvade brasilianska hygienföretaget Pro Descart är ett familjeägt bolag, fokuserat på inkontinensprodukter men med försäljning även av barnblöjor och våtservetter. Företaget, med cirka 400 anställda, har tillverkning i Sao Paulo-området. Pro Descarts årsomsättning uppgår till cirka 360 miljonmer kronor.
"Det är mycket glädjande att vi nu etablerar oss i Brasilien och dessutom av strategisk betydelse. Vi har under en tid jobbat på rätt lösning för att komma in på denna viktiga tillväxtmarknad. I och med Pro Descart-förvärvet finns vi nu i hela Latinamerika", säger Jan Johansson, SCA:s VD och koncernchef.
Marknaden för hygienprodukter har stor tillväxtpotential i Brasilien och Sydamerika, inte minst inom inkontinensskydd, som uppvisat tvåsiffriga tillväxttal.
"Pro Descart har en position som nummer två på inkontinensmarknaden i Brasilien. Med tanke på att SCA är världsledande inom inkontinensskydd med varumärket Tena har vi goda möjligheter att utveckla vår nya brasilianska verksamhet", säger Jan Johansson.
Investeringen i mjukpappersmaskinen i USA görs för att möta efterfrågan på premiumprodukter på den amerikanska marknaden. Den aktuella maskinen har idag en kapacitet på 70.000 årston, vilket förblir oförändrat även efter uppgraderingen. Driftstart beräknas till årsskiftet 2012/2013.
Tidningspappersmaskinen i Ortviken i Sundsvall byggs om för att kunna producera förbättrade tidningspapperskvaliteter. Maskinens kapacitet kommer endast att öka marginellt, men papper med högre ytvikt kommer att kunna produceras med oförändrad hastighet. Samtidigt utökas kapaciteten för massablekning och vattenrening. Driftstart för den ombyggda maskinen i Ortviken beräknas till tredje kvartalet 2012.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-09-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK