...
SCA:s koncernchef på kapitalmarknadsdagen:
"Effektivisering och tillväxt högst på agendan"
SCA:S VD och koncernchef Jan Johansson (t.h.) och koncernens finanschef Lennart Persson vid öppnandet av SCA:s kapitalmarknadsdag i Stockholm på måndagen.
"Vi har inte märkt av finanskrisen", sade Jan Johasson.
">

Fortsatta effektiviseringar och tillväxt står högst på SCA:s agenda. Det sade bolagets VD och koncernchef Jan Johansson, när SCA på måndagen höll kapitalmarknadsdag i Stockholm.
Framförallt är det inom området hygienprodukter, som SCA-chefen ser det största tillväxtmöjligheterna.
"Vi är idag världens tredje största hygienbolag och hygienprodukter svarar nu för 60 procent av vår omsättning. Ambitionen är att växa ytterligare genom att tillvarata de tillväxtmöjligheter, som skapas av den globala befolkningsökningen, ett ökat välstånd, en åldrande befolkning samt en ökad marknadspenetration. Vi ser också ett ökat intresse för bekvämlighet och hållbarhetsfrågor bland konsumenterna", sade Jan Johansson.


De senaste årens strategi med fokus på kostnader, kassaflöde, kapitaleffektivitet och innovation ligger fast hos SCA, men man adderar nu "ökad tillväxt" till sin strategiska agenda från 2010.
Jan Johansson poängterade på kapitalmarknadsdagen att genomförda åtgärdsprogram har minskat kostnadsbasen och gjort SCA till ett starkare företag än tidigare. Fokus på kassaflöde har lett till lägre nettolåneskuld och förbättrad skuldbetalningsförmåga, vilket har skapat bättre förutsättningar att växa.
"Vi har genomfört viktiga effektiviseringsåtgärder och ökat lanseringstakten av nya produkter. Vi har lyckats växa både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Våra globala varumärken TENA och Tork, med vardera över en miljard euro i årlig försäljning, har stärkt sina marknadsandelar. För att tillvarata tillväxtmöjligheter inom hygienverksamheten har vi genomfört både förvärv och investeringar på ett flertal tillväxtmarknader, bland annat i Brasilien, Ryssland, Turkiet, Mexiko och Argentina", sade Jan Johansson.
SCA ska växa genom att förstärka befintliga och etablera nya marknadsledande positioner. Ambitionen är att minska antalet lokala varumärken och öka antalet globala varumärken.
När det gäller den finansoro som märkts inte minst på världens börser den senaste tiden, menar SCA att effekterna är svåra att bedöma, men att man hittills inte märkt några negativa effekter.
"Idag syns inga förändringar i beteendet bland våra kunder. Efterfrågan är god inom samtliga affärsområden", sade Jan Johansson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-09-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK