...
Enklare märkningsregler föreslås för livsmedel och drycker i UK
Nu föreslås att antalet varianter av datummärkningar av brittiska livsmedels- och dryckesförpackningar begränsas till två: "use by" och "best before". (bild DEFRA)

Nu ska det städas upp i den brittiska djungeln av hållbarhets- och datummärkningar för livsmedel och drycker. Enligt svensk och dansk modell ska antalet märkningsvarianter på livsmedels- och dryckesförpackningar begränsas till två: en "bäst före"-märkning och en för "sista förbrukningsdag".
"En mer överskådlig datummärkning kommer att göra det enklare för konsumenterna att spara pengar och undvika onödigt matspill", säger den brittiska miljöministern Caroline Spelman enligt danska foodobserver.dk


Förutom märkningar med "use by" (motsvarande vårt svenska "sista förbrukningsdag") och "best before" ("bäst före") förekommer idag ett antal andra märkningsvarianter på brittiska livsmedels- och dryckesförpackningar. Exempel på sådana märkningar är "sell by" ("sista försäljningsdag") och "display until" (ung. "sista dag i hyllan"). Dessa märkningar har mer att göra med produkternas "rotation" i lager och butikshyllor och har tillkommit för att underlätta för butiker och andra handhavare, men skapar osäkerhet och upplevs som förvirrande av konsumenterna.
Nu har det brittiska ministeriet DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) publicerat en ny vägledning för märkning av livsmedel och drycker, där man går på den svenska och danska modellen där endast två märkningsvarianter – "use by" och "best before" – ska användas på förpackningarna. Och när det gäller att hålla koll på varornas "rotation" i hyllor och lager uppfordras detaljhandeln att hitta på andra metoder än att använda märkningar, som förvirrar och vilseleder konsumenterna.
"Vi vill göra slut på förvirringen kring livsmedelsmärkning och den nya och enklare märkningsvägledningen beräknas innebära en reducering av mängden livsmedel, som hushållen slänger i onödan, till ett värde av cirka 12 miljarder pund", sade miljöminister Caroline Spelman, när de nya märkningsreglerna offentliggjordes.
Den nya märkningsvägledningen är utarbetad i samråd med livsmedeltillverkare, stormarknader, handelsorganisationer, konsumentgrupper och livsmedelsmyndigheter samt den brittiska organisationen WRAP (Waste and Resources Action Programme). Vägledningen är frivillig, men alla producenter och leverantörer av livsmedel och drycker uppmanas att följa den. I vägledningen anges också att livsmedelsindustrin kan utveckla mer detaljerade föreskrifter för specifika produkter, för att på så sätt upplysa konsumenterna och minska matspillet, utan att äventyra livsmedelssäkerheten.
"Det orsakar stor förvirring hos konsumenterna, när det finns märkningar med flera olika datum på en och samma förpackning. Vi understryker alltid att ´use by´-datum är det viktigaste, eftersom det har att göra med livsmedelssäkerheten och avgör, när ett livsmedel inte längre kan förväntas vara tjänligt", säger Lis Redmond från FSA (The Food Standards Ageny), enligt foodobserver.dk
Enligt svenska Livsmedelsverket ska så gott som alla livsmedel och drycker, som säljs i Sverige, vara försedda med datummärkning som anger antingen "bäst före"-dag eller "sista förbrukningsdag". (Förutsatt att produkterna förvaras enligt tillverkarnas anvisningar).
Så här står det på Livsmedelsverket hemsida:
"Alla förpackade matvaror ska vara märkta med uppgift om bäst före-dag eller i vissa fall sista förbrukningsdag. Det finns undantag som till exempel hela frukter och grönsaker, vin, salt, socker, tuggummi och portionsförpackad glass.
Vad betyder bäst före-dag?
Bäst före-dag är en kvalitetsmärkning. Fram till det datumet garanterar tillverkaren att livsmedlet har kvar de egenskaper som normalt förknippas med det, till exempel smak, färg, krispighet, spänstighet, tuggmotstånd och näringsinnehåll. Bäst före-dagen gäller bara om varan har förvarats enligt tillverkarens anvisningar, exempelvis vid rätt temperatur.
Vanligtvis händer inget med livsmedlet efter passerat bäst före-datum, det går alltså att äta även en period efter denna dag. Har livsmedlet förvarats enligt anvisningar blir det inte farligt att äta efter bäst före-datum, men så småningom försämras kvaliteten.
Kan jag äta mat som passerat bäst före-dagen?
Det går att äta många livsmedel en period efter bäst före-datumet passerat. Använd dina egna sinnen. Titta, lukta och smaka!
Vad betyder sista förbrukningsdag?
Sista förbrukningsdag används på livsmedel som tillverkaren bedömer kan försämras snabbt och bli en hälsorisk. Sista förbrukningsdag är den sista dag som tillverkaren går i god för att ett livsmedel kan ätas eller drickas utan fara för hälsan.
Vem sätter bäst före-dag och sista förbrukningsdag?
Det är alltid den som ansvarar för livsmedlet - vanligtvis tillverkaren eller förpackaren - som avgör vilken minsta hållbarhet livsmedlet har. Många gånger är datummärkningen förknippad med en viss förvaringsanvisning. Alla som hanterar livsmedlet, från producent till butik, ansvarar för att det är säkert och att det både transporteras och förvaras enligt anvisningarna
."


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-09-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Etikett/Märkning Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK