...
Global tillväxt för "gröna" förpackningar År 2015 är de värda 212 miljarder dollar

Den globala användningen av så kallade "gröna" förpackningar beräknas öka med 5,7 procent om året och år 2015 ha ett värde av 212 miljarder US dollar (cirka 1.530 miljarder kronor). Det framgår av rapporten "World Green Packaging", som tagits fram av USA-baserade marknadsundersökningsföretaget The Freedonia Group.
Begreppet "gröna" förpackningar omfattar enligt Freedonia förpackningar som är återanvändbara eller nedbrytbara samt förpackningar av material som är återvunnet.


Den särklassigt största gruppen av gröna förpackningar är sådana som är tillverkade av återvunnet material, men det är samtidigt också den grupp som har lägst tillväxt, till stor del beroende på att i gruppen ingår glas- och metallförpackningar, vilka har en långsammare omloppscykel än andra gröna förpackningar.
Tillväxt över genomsnittet väntas under de kommande fyra åren för återanvändbara och nedbrytbara förpackningar, i synnerhet för de sistnämnda, där den årliga tillväxten väntas uppgå till tvåsiffriga procenttal. Trots detta kommer nedbrytbara förpackningar endast att utgöra cirka en procent av den total mängden gröna förpackningar år 2015.
I rapporten slås också fast att de ekonomiska vinsterna av att använda förpackningar av återvunnet material kommer att öka efterhand som insamlingssystemen blir allt fler och bättre samtidigt som bearbetningskapaciteterna ökar. Rapporten spår också att efterfrågan på återanvändbara förpackningar kommer att förstärkas genom en ökning i den globala industrikonjunkturen.
Ur geografisk synpunkt kommer Asien-Pacific-regionen att ha en tillväxt inom gröna förpackningar, som ligger klart över genomsnittet och regionen förblir den globalt största marknaden på området, mycket tack vare förekomsten av stora livsmedels- och dryckesindustrier, som är de största användarna av gröna förpackningar.
Ökad tillväxt över genomsnittet förväntas också i Central- och Sydamerika samt i Östeuropa och i Afrika/Mellanöstern-regionen. Dessa tre områden står dock fortfarande för en relativt liten andel av den totala mängden gröna förpackningar i världen – 2010 svarade de tillsammans för endast 12 procent av den globala användningen.
När det gäller enskilda länder förutsäger Freedonias rapport att snabbast tillväxt inom gröna förpackningar kommer att ske i asiatiska länder som Indien, Kina och Indonesien samt i Ryssland, Turkiet, Brasilien och Mexico.
USA är det enskilda land, som har den största andelen av den globala gröna förpackningsmarknaden – 23 procent år 2010 – och andra länder med stora marknadsandelar är Japan och Tyskland. Rapporten spår att Japan blir det enskilda land, som kommer att ha den lägsta tillväxten inom gröna förpackningar fram till år 2015.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-09-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK