...
(S)-motion
Medicinförpackningar för alla

Riksdagsledamoten Christina Karlsson (S) har lämnat in en motion om att verka för medicinförpackningar som är anpassade för alla.

Motivering till motionen ser ut så här:
Flera handikappföreningar och brukare vittnar om att medicin som förpackas i aluminiumkartor, vilket är en stor del av all medicin, gör det svårt för brukaren att själv få ut medicinen ur förpackningen. Det gör att personen ifråga behöver hjälp av andra för att kunna få fram sin medicin. Medicin som förpackas på annat sätt än i aluminiumkartor skulle därför vara att föredra. Det skulle också ge en miljövinst att inte använda aluminium för förpackning av medicin.
Frågan om hur medicin förpackas har drivits av flera handikappföreningar under lång tid och de vittnar om att det är svårt att göra sig hörd när det är tillverkarna av mediciner/företagen som förpackar och säljer produkten/medicinen.

Alla har samma självklara rätt till ett aktivt liv. Därför tycker vi att ett handikapperspektiv ska genomsyra politiken, på alla nivåer och att riksdagen ska verka för medicinförpackningar som är anpassade för alla.
Motionen har nummer 2011/12:So235.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2011-09-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Läkemedel Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK