...
Eson Pac Group avvecklar produktionsenheten i Göteborg

I början av september gjorde Eson Pac AB förvärvet av Strålfors Identification Solutions och bildade Eson Pac Group.  Integrationsarbetet har inletts och arbetet med att flytta ihop de två produktionsenheter i Köpenhamnsområdet är redan i full gång. Enheten i Göteborg kommer att avvecklas och produktionen fördelas på övriga enheter i gruppen.


Som ett led i ett ytterligare effektiviseringsarbete, föranlett den allt mer hårdnande marknadssituationen, har koncernens beslutat att stänga produktionsenheten i Västra Frölunda och flytta all kartong- och etikettproduktion till andra enheter inom koncernen. Etikettproduktionen i Västra Frölunda kommer i ett första skede flyttas till fabriken i Schweiz som är certifierad på samma nivå. All produktionsflytt beräknas vara klar under slutet av första kvartalet 2012 och under hela flyttperioden kommer Västra Frölundas produktion att fortgå. Parallellt pågår ett arbete med att också certifiera fabriken i Åstorp för produktion av läkemedelsetiketter vilket beräknas var genomfört till sommaren 2012. Kartongproduktionen i Västra Frölunda kommer att flyttas till i första hand produktionsenheterna i Tåstrup i Danmark samt Norrköping med Veddigefabriken som back-up för att upprätthålla leveranssäkerheten. Förslaget berör cirka 100 medarbetare och förhandlingarna med de fackliga organisationerna har inletts.


bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG

Publicerad: 2011-10-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK