...
Nedskrivningar och engångskostnader gav Rottneros ett minus på 76 miljoner

Rottneros-koncernen uppnådde ett resultat för året tre första kvartal som låg väsentligt under fjolårets resultat. Det framgår av delårsrapporten för januari – september 2011, som publiceras i dag.
Koncernledningen skriver i rapporten att resultatet för tredje kvartalet i år har belastats med nedskrivningar och engångskostnader på sammanlagt 148 miljoner kronor, vilket innebär att resultatet efter finansnetto för januari-september i år blir ett underskott på 76 miljoner kronor.


Utan de uppgivna nedskrivningarna och engångskostnaderna blir resultat efter finansnetto för de tre första kvartalen 72 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period i fjol, då resultatet var 125 miljoner kronor.
"Den operativa resultatnedgången beror dels på normalt semesterstopp i Rottneros Bruk under tre veckor, men även på svagare efterfrågan på våra produkter. Särskilt uttalat är detta för mekaniska massor, som vi tillverkar i Rottneros Bruk och som till stor del används vid tryckpapperstillverkning", skriver koncernchefen Ole Terland i rapporten.
Av rapporten framgår att Rottneros Bruk har lönsamhetsproblem och att man dels – som vi tidigare redovisat (läs här) – förhandlar om personalneddragningar, dels skriver ned sina bokförda värden på brukets anläggningstillgångar med 65 miljoner kronor och reserverar 11 miljoner kronor i engångskostnader för avtalspensioneringar och uppsägningskostnader.
Övriga nedskrivningar och engångskostnader härrör sig till Utansjö-brukets CTMP-anläggning, som lagts i malpåse, och till det nerlagda bruket Miranda i Spanien.
"Genom de beslutade nedskrivningarna och engångskostnaderna påverkas bolagets bokförda resultat för kvartalet och året kraftigt. Däremot påverkas inte kassaflödet. Bolagets utdelningsförmåga påverkas inte heller av dessa nedskrivningar", skriver Ole Terland vidare i rapporten.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-10-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK