...
Negativt 3Q-resultat för Stora Enso på grund av höga engångskostnader

Som Stora Enso aviserade i en vinstvarning i början av september (läs här) blev efterdyningarna av avvecklingen av koncernens pappersbruk i USA och Kanada en dyr affär.
Av den nu publicerade ekonomiska rapporten för årets tredje kvartal framgår att fjolårets miljardvinst under tredje kvartalet i år har vänts till en förlust i år på cirka 165 miljoner kronor (17,3 miljoner euro).


Av de engångsposter, som belastar årets tredje kvartal, härrör drygt en 1,23 miljarder kronor (128 miljoner euro) från kostnader som Stora Enso tvingats betala, för att man stått kvar som garant för ett leasingavtal för en pappersmaskin vid bruket Stevens Point. Garantklausen löstes ut, när den nye bruksägaren, amerikanska bolaget Newpage, kom på obestånd och inte kunde fullgöra sina betalningar.
I sin kommentar till kvartalsbokslutet skriver Stora Ensos VD och koncernchef Jouko Karvinen att man fortsätter med kostnadssänkande och produktivitetshöjande åtgärder.
"Den goda nyheten är att vi nu befinner oss i en starkare position är för några år sedan tack vare våra lägre fasta kostnader. Vi har förbättrat vår flexibilitet och minskat risken för negativa effekter vid minskade efterfrågan genom att tillämpa outsourcing och andra åtgärder", skriver Jouko Karvinen.
Bland de strategiska projekt som Stora Enso har på gång, nämner Karvinen bland annat massafabriken Montes del Plata i Uruguay och den nya linjen för wellråvara vid bruket Ostroleka i Polen (läs här).
"Projekten framskriver som planerat och vår starka balansräkning och likviditet ger oss en solid plattform att driva den framtida verksamheten inom våra definierade tillväxtområden", skriver Jouko Karvinen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-10-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK