...
222 personer från 13 länder på plats när..
Top Packaging Summit 2011 tog pulsen på framtiden för konsumentförpackningar
Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge, hälsar välkommen.
Per Nyström, styrelseordförande i Packbridge inledningstalade.
Linda Björk från Amore hade intressanta synpunkter på förpackningsdesign.
ICA gillar förpackningar men vill ha färre av dem, var budskapet från Teddy Falkenek.

222 personer från 13 länder representerande 120 företag och organisationer samlades den 20 oktober på St Gertrud i Malmö för att delta i Top Packaging Summit 2011. Arrangör var förpackningsklustret Packbridge i samarbete med Skånes Livsmedelsakademi och Invest in Skåne, som i och med detta skapade en konferens som både deltagar- och innehållsmässigt låg på en nivå som inte funnits i Norden tidigare. Top Packaging Summit 2011 blev en konferens på hög nivå som gav synpunkter och framtidsvyer om förpackningsindustrin från kända varumärkesägare, nationell och internationell detaljhandel, trendanalytiker och världsledande förpackningstillverkare.


Temat för dagen var ”The future and the possibilities for consumer packaging” . Per Nyström, CEO på Flextrus i Lund och styrelseordförande I Packbridge inledde programmet med att konstatera att det är viktigt att den nordiska förpackningsindustrin tar ”quantum leaps” i utvecklingen, det vill säga stora steg, annars kommer industrin att bli omkörd av inte minst asiatiska aktörer.  Vi kan inte slå dem med kostnadsläget, men väl via fungerande samarbeten som kan uppstå i nätverk som Packbridge. En stor svårighet i utvecklingen av konsumentförpackningar är att konsumenter och varumärkesägare förväntar sig allt mer, samtidigt som ingenting får kosta något.
”Man kan ha Apple som ett föredöme när det gäller att ta stora steg och att skapa marknader. Förpackningsindustrin kan inte gå lika snabbt, men vi måste göra vad vi kan för att hålla konkurrensen från andra delar av världen i schack”.
James Walton från brittiska IGD som analyserar trender inom detaljhandeln, konstaterade att vi står inför problem som faktiskt redan inletts. Konsumenterna i Europa har under lång tid lånat till sin konsumtion men i dessa ekonomisk oroliga tider börjar man dra ner på det, det kan man se på statistiken. Minskad shopping påverkar många led, inte minst förpackningsindustrin. Svag efterfrågan och inflation är problem att brottas med. Dessutom underströk James Walton att det är viktigt att kunna hantera frågor om pris och marknadsföring, effektiviteten i leveranskedjan och så klart att förstå konsumenten.
Teddy Falkenek från ICA chockade åhörarna inledningsvis genoma att säga framtiden för förpackning är – inga förpackningar. Hårddraget naturligtvis, men han pekade på vissa internationella lanseringar av butiker som inte har sina varor förpackade.
”Folk vill inte ha för mycket förpackningar och från ICAs sida gör vi vad vi kan för att det ska bli så få förpackningar som möjligt”, sade Teddy Falkenek. 
ICA tror också att framtidens förpackning kommer att vara interaktiv, via så kallade QR-koder, RFID eller tryckt elektronik. Dessutom menar man att refillförpackningarna kommer att växa till i antal igen.
”Vi gillar i grunden förpackningar, men vill ha utveckling, och vi känner att vi behöver hjälp av förpackningsindustrin”, sade han.
Rickard Albin från varumärkesägaren Campbell Soup gav en uppskattad presentation med mycket humor där han pekade på att varumärkesägarna är dåliga på en hel del när det gäller förpackningar. Det mesta som kunderna klagar över är befogat, och varumärkesägarna kan bara inse att det är deras eget fel att det inte blir bättre. Inte minst är man dåliga på information och instruktioner samt på bekvämlighet och lätthet i användningen av förpackningar.
”För varumärkesägaren är förpackningen ofta den enda väg vi har att kommunicera med konsumenten med, men drar vi nytta av det, utnyttjar vi möjligheten? Det raka svaret är nej! Vi gör inte tillräckligt när det gäller förpackningar för livsmedel.
Charles Brand från förpackningsjätten Tetra Pak gav sin och företagets syn på drivkrafterna i industrin och pekade på att innovation är en viktig nyckel för framgång. Han pekade ut nio drivkrafter: en växande befolkning, en åldrande befolkning, urbanisering, ekonomisk utveckling, en växande medelklass, globalisering, resurstillgångar, miljö och teknologi.
”När det gäller innovation brukar jag illustrera det med en jing och jang symbol där den ena halvan står för att göra rätt saker och den andra halvan för att göra dem på rätt sätt”, sade han.
”Med en komplexitet som finns i världen och behovet av att leverera över hela världen måste industrin bli allt mer processorienterad och driva best practice tänket så långt det går för att undvika att återuppfinna hjulet. Det sker genom att man gör rätt saker”.
Linda Björk från förpackningsdesignföretaget Amore gav en intressant presentation där hon såg på dagens förpackningstrender ur ett designperspektiv. Hon underströk att begreppen Art, Science och Soul tillsammans lägger grunden för ett fungerande designarbete med ett lyckat slutresultat.
”Om vi jobbar med de begreppen kan vi nå långt, det är viktigt att knyta ihop dem till en enhet”, sade hon.
Linda Björk pekade också på ordet ”We” som har blivit viktigt. Gemenskap ger konsumenterna trygghet och ”We”är ett begrepp som allt fler varumärkesägare utvecklar i sin kommunikation med konsumenterna.
”Ett bra exempel här i Sverige är mejeriet Hjordnära i Hjo där vi via förpackningen blir inviterade till lantbruket som producerat mejeriprodukten. Även Skånemejerier har börjat med mer personliga förpackningsdekorer”.
”Överhuvudtaget blir den personliga relationen allt viktigare i förpackningsdesignen”.
En annan trend i dag är att allt är möjligt. Man kan som designer kosta på sig att ta ut svängarna rejält och få intressanta resultat. Det här är en trend som skapats inte minst av dagens unga megastjärnor inom musiken, som inte tvekar att till exempel klä sig i kombinationer som skulle varit omöjliga för några år sedan.
Top Packaging Summit 2011 innehöll även intressanta föredrag från Philippe Picaud, Carrefour, Ron Exner, Kraft Foods, Jay Gouliard, Avery Dennison, Luc Sauban, Sealed Air, Felix Helander, Packbridge samt Fabio Peyer, Amcor.
En längre rapport med uttalanden även från dessa kommer att publicera i nord emballage nummer 7 som utkommer i början av november.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2011-10-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK