...
Tusentals anställda får gå när SCA genomför nya effektiviseringsåtgärder

SCA:s finanschef Lennart Persson, t.v. och koncernchefen Jan Johansson presenterar resultatet för årets tre första kvartal. (Foto: Micael Engström)

SCA kommer att genomföra nya effektiviseringsåtgärder, som bland annat innefattar en personalreduktion om 2.000 anställda. Det beskedet lämnade VD:n och koncernchefen Jan Johansson i samband med presentationen av koncernens ekonomiska rapport för årets tre första kvartal
Åtgärderna genomförs huvudsakligen inom affärsområdena Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Förpackningar och neddragningarna kommer främst att beröra verksamheter utanför Sverige.


Av rapporten framgår att SCA:s rörelseresultat för de första nio månaderna 2011 minskade med en procent, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, jämfört med samma period föregående år (plus 6 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar). Under perioden steg råvaru- energi- och distributionskostnader med drygt 3 miljarder kronor, men dessa kostnader kunde till stor del kompenseras av större volymer och högre priser på bolagets produkter. Den svenska kronans förstärkning minskade rörelseresultatet med 700 miljoner kronor.
Resultatet för tredje kvartalet i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol visar att kvartalsvinsten blev 2,084 miljarder kronor, vilket är en minskning med 8 procent eller 190 miljoner kronor. Kvartalsresultatet är dock bättre än väntat – börsanalytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1,938 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.
När det gäller SCA:s olika verksamhetsområde kan noteras att rörelseresultatet för affärsområdet Förpackningar jämfört med fjolåret ökat såväl för tredje kvartalet som för hela perioden 1 januari – 30 september. Kvartalsresultatet ökade med 4 procent, från 753 till 809 miljoner kronor och periodresultatet ökade med hela 47 procent från 1,010 miljarder kronor till 1,481 miljarder kronor. Personliga hygienprodukters och Mjukpappers rörelseresultat minskat med 15 respektive 7 procent för perioden 1/1 – 30/9. För tredjekvartalet uppvisar Mjukpapper en vinstökning med 7 procent, medan Personliga hygienprodukters rörelseresultat minskat med 1 procent. Av verksamhetsområdena visar Skogsindustriprodukter röda siffror såväl för kvartalet som för hela perioden. För tredje kvartalet har rörelseresultatet för "Massa, virke och sågade trävaror" minskat med 37 procent och för hela perioden med 26 procent. Affärsområdet Tryckpapper, som ingår i Skogsindustriprodukter bättrar dock på siffrorna genom ett förbättrat kvartalsresultat från ett underskott på 38 miljoner till ett plus på 82 miljoner och en ökning från minus 77 till plus 119 miljoner kronor för de tre första kvartalen.
I rapporten skriver företagsledningen att i linje med vad som tidigare kommunicerats ska man fortsätta arbetet med att minska kostnader samt öka effektiviteten och lönsamheten. Genom effektiviseringsåtgärder, som bland annat innebär att jobben för 2.000 anställda försvinner, ska man uppnå årliga besparingar på cirka 700 miljoner kronor, med successiv effekt under 2012 och 2013. De totala omstruktureringskostnaderna kommer att bli 1,4 miljarder kronor, varav cirka 900 miljoner är kassaflödespåverkande och resterande 500 miljoner är nedskrivningar i samband med utrangeringar av anläggningar. Kostnaderna kommer att tas löpande och i det tredje kvartalet 2011 har omstruktureringskostnader om 350 miljoner kronor tagits varav 210 miljoner är kassaflödespåverkande kostnader. Resterande kostnader kommer att reserveras huvudsakligen under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet 2012.
Enligt TT kommer de nu aviserade personalneddragningarna att i första hand gälla verksamheter utanför Sverige.
"Det här gäller Europa och den amerikanska verksamheten och speciellt Mexiko. Så om det påverkar Sverige så är det marginellt", säger Pär Altan, chef för medierelationer, till TT.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-10-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK