...
Rejäl vinstökning för Holmen-koncernen men sämre kvartalsresultat för Iggesund

Skogs- och papperskoncernen Holmen gjorde en vinst under tredje kvartalet i år på 455 miljoner kronor, vilket var drygt 38 procent mer än motsvarande period i fjol (329 miljoner). För årets tre första kvartal blev Holmens vinst före skatt 1,384 miljarder kronor – en förbättring med nästan 71 procent jämfört med motsvarande period 2010 (810 miljoner).
Kartongproducenten Iggesund Paperboard, som ingår i Holmen, gjorde ett rörelseresultat på 199 miljoner kronor under tredje kvartalet, vilket var 44 miljoner kronor lägre än motsvarande period i fjol och 39 miljoner kronor lägre än för kvartal två i år. För perioden januari – september blev Iggesunds rörelseresultat 681 miljoner kronor, vilket är 94 miljoner kronor bättre än motsvarande period i fjol.


Iggesunds försämrade rörelseresultat för tredje kvartalet förklarar bolagsledningen med att efterfrågan på solid- och falskartong försvagades under tredje kvartalet. Leveranserna från europeiska producenter till Europa var 5 procent lägre än motsvarande period föregående år.
Iggesund Paperboards leveranser uppgick till 365.000 ton, vilket var 6 procent högre än under samma tid 2010, då leveranserna påverkades negativt av strejken vid Iggesunds Bruk.
Resultatförbättringen för perioden januari - september beror på högre försäljningspriser efter genomförda prishöjningar under 2010. Kostnaderna ökade till följd av underhållsstopp och stigande priser på insatsvaror.
Det försämrade sresultatet för årets tredje kvartal orsakades av kostnader och produktionsbortfall i samband med stort underhållsstopp vid Iggesunds Bruk.
De två stora investeringsprojekten hos Iggesund Paperboard – ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk och ny biobränslepanna i brittiska bruket Workington – fortskrider enligt plan, skriver bolagsledningen i rapporten. 1,1 miljarder kronor av totalt 3,4 miljarder har utbetalats och beräknad driftstart är mitten av 2012 respektive våren 2013. Projekten kommer att sänka energikostnaderna och förbättra brukens konkurrenskraft.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-10-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK