...
Billerud levererar ännu ett starkt kvartalsresultat

"För årets tredje kvartal levererar Billerud ännu ett starkt resultat med en rörelsemarginal på 13 procent och ett rörelseresultat, som är lika starkt som föregående kvartal", säger Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i en kommentar till koncernens ekonomiska rapport för årets tre första kvartal.
Kassaflödet under kvartalet uppgick till 531 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 296 miljoner kronor. Per Lindberg påpekar att såväl kassaflödet som resultatet måste betecknas som starkt mot bakgrund av att periodiskt underhållsstopp och marknadsrelaterade stopp genomfördes under perioden.


Inom förpackningspapperssegmenten behöll Billerud prisnivån i lokal valuta, skriver man i rapporten, men under senare delen av tredje kvartalet upplevde man en del prispress från marknaden.
Under kvartalet har Billerud lanserat ett nytt motto, som ska stärka varumärket. Det var i samband med att Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York den 26 september, som man presenterade sig som "The Natural Part in Smarter Packaging".
"Med detta tydliggör vi vår position att vara ett mer kund- och lösningsorienterat företag och vi erbjuder förpackningstillverkare och varumärkesägare tydligt mervärde med varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar", säger Per Lindberg.
Under kvartalet har Billerud erhållit en del uppmärksammade utmärkelser. Dels gick den högsta utmärkelsen i designtävlingen Pentawards till Billeruds innovations- och designbyrå NINE (läs här) och dels tilldelades brittiska Chesapeakes nya förpackningssortiment Impressions, som baseras på Billeruds nya fibermaterial FibreForm, segern i Design Challenge 2011 vid mässan Pack & Emballage i Stockholm (läs här)
"Även om marknadssituationen i dagsläget är osäker, så ser jag framtiden an med stor tillförsikt. Vi känner oss mycket väl rustade att ta oss an både de utmaningar och de möjligheter som ligger framför oss", säger Per Lindberg avslutningsvis.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-10-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK