...
Blandade konjunktursignaler trots stigande inköpschefsindex

Inköpschefsindex eller PMI (Purchasing Managers Index), som speglar konjunkturen inom industrin, steg i oktober jämfört med månaden innan. Indexet i oktober blev 49,8 (48,1 i september) vilket är precis på gränsen till indextalet 50,0, vilket betecknas som gränsindex för tillväxt inom industrin.
Swedbank och Silf (Sveriges Inköps- och Logistikförbund), som tar fram inköpschefsindex, menar att det är blandade signaler om vart den svenska industrikonjunkturen är på väg.


Sett över den senaste tremånadersperioden (augusti – oktober) har index legat under 50-strecket, dvs. skiljelinjen mellan tillväxt och avmattning i industrin, och i jämförelse med perioden maj – juli har industrikonjunkturen tydligt försvagats. Men samtidigt har såväl orderingången som sysselsättningen ökat och delindex för dessa nådde i oktober över 50-strecket vilket tyder på att försämringen i industrikonjunkturen stannade av i oktober. 
"Industriföretagens produktionsplaner har skruvats ned ytterligare men inte lika kraftigt som under tremånadersperioden innan. Planerna är fortfarande lätt expansiva, men i mindre omfattning än tidigare. I kombination med neddragningarna av lagren, tyder detta på att företagen förbereder sig för en svagare konjunktur", skriver Silf i sin analys av PMI för oktober.
Inköpschefsindex, PMI, bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer, som ingår i en svarspanel. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Statistiken omfattar bland annat uppgifter om orderingång, produktion, sysselsättning, leveranstider och lager av inköpt material. PMI publiceras den första vardagen i varje månad.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK