...
Iggesunds miljardinvesteringar ger bruk med rekordlåga CO2-utsläpp

Som vi tidigare meddelat har kartongtillverkaren Iggesund Paperboard beslutat om investeringar i storleksklassen 3,4 miljarder kronor för att eliminera de fossila koldioxidutsläppen vid bolagets bruk i Iggesund och brittiska Wokington (läs här). Investeringarna innebär bland annat att man vid båda bruken kommer att helt gå över till biobränsle för sin energiförsörjning.
"Vi ökar effektiviteten och säkerställer vår långsiktiga energiförsörjning. Då är det naturligt att gå över till biobränsle eftersom det är risk att fossila bränslen kommer att bli färre och dyrare i framtiden", säger Guy Mallinson (bilden), som är chef för Iggesunds försäljning till förpacknings- och grafiska sektorn i Europa.


När miljardinvesteringarna är genomförda, vilket beräknas till mitten av 2012 för Iggesunds bruk och våren 2013 för Workington, kommer Iggesund Paperboard att ha de två kartongbruk, som troligen har de lägsta koldioxidutsläppen i världen.
Men hittills har inte denna stora miljösatsning från Iggesunds sida avspeglat sig i kundernas reaktioner.
"Vi ser inte att kunder väljer kartongmaterial baserat på vårt miljöarbete och våra låga CO2-utsläpp. Även om stora varumärkesägare insisterar på att få information om våra koldioxidutsläpp, så för de inte denna information vidare. Men deras intresse tyder på att ett bra miljöarbete kan bli ett starkare urvalskriterium i framtiden", säger Guy Mallinson.
Iggesund Paperboard, som bland annat säljer sin välkända kartongkvalitet Invercote i mer än 100 länder, säger att man märker att miljödebatten skiljer sig runt om i världen.
"I Storbritannien till exempel talas det nästan enbart om koldioxidutsläpp, medan i USA fokus ligger på hur mycket återvunnet material, som företagen kan blanda i sin produkter. Och i Asien är människor mest angelägna om att råvarorna kommer spårbara källor och är miljövänliga", säger Guy Mallinson.
Iggesund Paperboard tänker dock inte låta den aktuella debatten i någon särskild del av världen styra bolagets miljöarbete.
"Vi måste ha ett övergripande och brett miljötänkande, oavsett vad som råkar vara högst upp på medias nyhetslöpsedlar igår, idag eller imorgon", säger Guy Mallinson.
Vid bruket i Iggesund tillverkar Iggesund Paperboard solidkartongen Invercote, medan falskartongen Incada produceras vid bruket i Workington.
"Våra kartongprodukter är tillverkade enbart av jungfrulig fiber. Det ger bästa resultatet när det gäller att skydda den förpackade produkten, liksom när det gäller allt viktigare faktorer som hygien och renhet. Fördelen med jungfrulig fiber är att vi vet exakt var den kommer ifrån och vilka egenskaper den har, vilket tyvärr inte alltid är fallet med returfiber", säger Guy Mallinson.
Av den senaste kvartalsrapporten för Iggesund Paperboard framgår att de två stora investeringsprojekten – ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk och ny biobränslepanna i brittiska bruket Workington – fortskrider enligt planerna. 1,1 miljarder kronor av de beslutade 3,4 miljarderna har hittills använts.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK