...
150 anställda berörs när Stora Enso effektiviserar inom hylsor och wellpapp

Stora Ensos affärsområde Packaging planerar att öka sin kostnadseffektivitet och svara på marknadens efterfrågan genom att omstrukturera sin hyls- och hylskartongverksamhet i Finland, Tyskland, Storbritannien och USA samt genom att effektivisera produktionen av wellpappförpackningar i Finland. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Omstruktureringen innebär en minskning med cirka 80 personer inom wellpappverksamheten i Finland och cirka 70 anställda inom hyls- och hylskartongverksamheten främst i Tyskland, Finland, Storbritannien och USA. Dessutom omfattar planerna eventuella tillfälliga permitteringar inom wellpappverksamheten i Finland.


"Vår viktigaste kund på hyls- och hylskartongmarknaden är kartong- och pappersindustrin. Minskad efterfrågan på hylsor för pappersbruk på mogna marknader har gjort marknadssituationen kärvare och under de rådande ekonomiska förutsättningarna är utsikterna osäkra. Marknaderna för wellpappförpackningar är väldigt lokala och har ett nära samband till de nationella ekonomierna. I Finland är efterfrågan på finpapper fortfarande klart under nivåerna före krisen och det finns inga tecken på varaktig återhämtning. De omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder, som vi nu planerar, inklusive vissa utvecklingsinvesteringar, ger oss möjlighet att bättre svara på kundernas och marknadens förväntningar samt säkerställa vår konkurrenskraft genom mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet", säger Stora Enso Packagings VD Mats Nordlander.

De planerade omstruktureringarna ingår i en sparplan, där Stora Enso Packaging planerar att minska sina årliga kostnader med cirka 6 miljoner euro med början första kvartalet 2012. Alla planerade åtgärder beräknas vara slutförda vid utgången av tredje kvartalet 2012. Stora Enso redovisar en avsättning för omstrukturering och en nedskrivning av varulagren om cirka 4 miljoner euro inom segmentet Industrial Packaging i resultatet för fjärde kvartalet 2011.

I pressmeddelandet skriver Stora Enso att alla beslut kommer att tas först efter att lokala MBL-förhandlingar har
avslutats. Stora Enso gör allt som kan göras i samarbete med det lokala samhället för att hjälpa de medarbetare, som eventuellt påverkas, så att de kan hitta ny sysselsättning. Alla lediga tjänster vid andra Stora Enso-enheter kommer att stå till deras förfogande.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK