...
Xylophanes biobarriär stoppar farliga läckage
Principen för Xylophanes nya migrationsbarriär, tillverkad av bioråvaran xylan.

Svenska innovations- och bioplastföretaget Xylophane är bekant för sina unika och patenterade barriärmaterial, tillverkade av råvaran xylan, som bland annat finns i stora mängder i restprodukter från jordbruksindustrin. Nu har bolagets nya miljövänliga migrationsbarriär visat sig vara en effektiv lösning för att stoppa läckage av farliga ämnen från återvunnen kartong.
Tester utförda av det tyska institutet Isega visar att migrationen kan minskas med mer än 90 procent.


"Problemet har debatterats mycket under de senaste två åren. Det har till och med diskuterats att förbjuda användning av återvunnen kartong vid förpackning av vissa livsmedel", säger Håkan Grubb, som är VD för Xylophane AB.
Undersökningar har visat att mineralolja och andra hälsovådliga ämnen från tryckfärger kan vandra från returfiberkartong och papper över till livsmedel. I en studie utförd av ett statligt laboratorium i Schweiz hittade man mängder av mineraloljor långt över tillåtna gränsvärden i torra produkter som flingor, pasta och ris som förpackats i återvunnen kartong. Substanserna är flyktiga och kan ta sig igenom ett skikt eller en innerpåse av plast. Enligt toxikologer kan mineralolja i livsmedel kopplas till inflammation i inre organ och i vissa fall cancer hos människor.
Nu hävdar materialföretaget Xylophane att man har lösningen på problemet – deras nya migrationsbarriär kan alltså enligt Isegas tester minska migrationen av farliga ämnen med mer än 90 procent. Barriärmaterialet, som Xylophane utvecklat, kan effektivt stoppa migrationen av hälsovådliga substanser från återvunnen kartong och papper. Även migrationen av mineraloljor kan reduceras drastiskt.
"Det här är ett stort framsteg för livsmedelssäkerheten men också för miljövänliga förpackningslösningar. Med vår lösning kan livsmedelstillverkarna fortsätta att använda återvunnen kartong och papper utan att äventyra konsumentens säkerhet och hälsa och samtidigt få en grön förpackning", säger Håkan Grubb.
Det nya barriärskiktet kan appliceras genom konventionell bestrykningsteknik i pappers- och kartongtillverkningsprocessen. Materialet är förnyelsebart, biologiskt nedbrytbart och påverkar inte återvinningsbarheten på kartongen eller pappret.
"Idag har Xylophane en pilotanläggning för tillverkning av råvaran xylan. Anläggningen används för optimering av produktionsprocessen och tillverkning av material till kundförsök. Vår produkt är patentsökt, vi har inlett arbetet för storskalig produktion och planerar för en kommersiell försäljning om ca 1,5-2 år. Det finns en stor efterfrågan på migrationsbarriärer, som uppskattas bli en miljardmarknad i framtiden", berättar Håkan Grubb.
Xylophane har tidigare utvecklat en förnyelsebar fett- och syrebarriär för livsmedelsförpackningar. Gemensamt för de båda barriärmaterialen är att de är baserade på den naturliga kolhydraten xylan som utvinns ur skaldelar och kli från säd, det vill säga restprodukter från jordbruket. Detta gör det till en miljövänlig lösning i jämförelse med aluminiumfolie och oljebaserad plast, som idag används för att uppnå dessa funktioner.
-----------------------------------------------------------------
Xylophane AB grundades 2004 och är beläget i Bohus, norr om Göteborg. Utvecklingen av produkterna sker i samarbete med kunder inom förpackningsindustrin. Bolaget ägs idag av SEB Venture Capital, Capricorn Venture Partners, KTH Chalmers Capital, Chalmers Innovation, Innovationsbron, investerande privatpersoner och grundare
.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK