...
Okunskap, slarv eller lathet?
En miljon glödlampor om året slängs felaktigt i behållarna för återvinning av förpackningsglas
Enbart glasförpackningar, som flaskor och burkar, ska läggas i glasbehållarna!

Vi svenskar är generellt bra på att källsortera och lämna använda förpackningar till återvinning och vi tillhör den absoluta toppen när det gäller vissa materialslag. Men även solen har sina fläckar – och en besvärande "fläck" är hur vi hanterar uttjänta glödlampor och liknande ljuskällor.
Undersökningar, som SvenskGlasÅtervinning genomfört, visar nämligen att svenska hushåll varje år felaktigt lägger runt en miljon (!) ljuskällor i återvinningsbehållarna för förpackningsglas i stället för att lämna dem vid bemannade återvinningscentraler eller i behållare för elavfall.


Glödlampor innehåller bly eller kvicksilver och kan inte återvinnas ihop med glasförpackningar, som flaskor och burkar, eftersom tungmetallerna försvårar återvinningen av glas. Glödlampor och liknande ljuskällor får därför inte lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI:s) obemannade återvinningsstationer eller i fristående glasbehållare. Men många svenska hushåll slarvar alltså med detta och slänger glödlamporna bland förpackningsglaset, antingen av ren "lathet" eller för att informationen att glödlampor inte är förpackningar inte nått fram.
"Den som lägger en lampa i en glasåtervinningsbehållare gör miljön en otjänst. Istället för att återvinnas försvårar den återvinningen av de glasflaskor och burkar, som finns i behållaren. Ännu värre är att bly eller kvicksilver i lampan inte kan tas omhand på ett säkert sätt utan istället riskerar att hamna i naturen. Tungmetallerna är också en arbetsmiljöfara för återvinningspersonalen", säger Frank Tholfsson, VD vid Svensk GlasÅtervinning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Glas Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK