...
Spännande pilotprojekt på gång:
Alger kan bli biobränsle i svenska pappersbruk

Algodlingar kan ge miljövinster och nya affärsmöjligheter för landets massa- och pappersbruk. Det tror Energy Square som tillsammans med bland annat Nordic Paper Bäckhammar nu gör en förstudie om hur mikroalger kan användas för att göra biobränsle med hjälp av brukens restprodukter.
- Ett jättespännande projekt där vi knyter samman en rad olika aktörer", säger Magnus Persson (bilden), ansvarig för Energy Square som är The Paper Province center för energieffektiviseringar inom massa- och pappersindustrin.


Algerna tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och fixerar koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan sedan olja utvinnas och algresterna kan t.ex. rötas till biogas eller pelleteras. Processen ska minska övergödning och koldioxidutsläpp och skapa nya inkomstkällor för bruken. En annan fördel är att man skulle kunna ersätta ett icke förnybart material mot ett förnybart.

Förstudien, som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och finansieras med 750.000 kronor av Vinnova, ska visa hur processen kan se ut och identifiera tänkbara samarbetspartners längs hela kedjan, från anläggning till slutanvändare.
"På sikt kan projektet förhoppningsvis bidra till ökad lönsamhet på bruken, eftersom restprodukter omvandlas till en resurs. Dessutom är det bra för miljön", säger Magnus Persson,

Visar förstudien att processen är gångbar kommer pilotstudier att ske hos Nordic Paper Bäckhammar.
"Det här är en väldigt innovativ idé och därför blev vi nyfikna, när vi hörde talas om projektet. Det kan bidra till att stärka våra intäkter på energisidan, vilket gör oss mindre konjunkturkänsliga. Dessutom skulle det kunna bidra till att reducera vår miljöpåverkan", säger Tarjei Svensen, laboratorie- och miljöchef på Nordic Paper Bäckhammar.

Förutom Energy Square, Nordic Paper Bäckhammar och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar en rad andra aktörer i projektet, såväl företag som Karlstads universitet och Region Värmland.
"Det här visar den styrka, som finns i The Paper Province, där närmare hundra företag med olika specialkompetenser och inriktningar samverkar med akademin och offentliga aktörer. Det skapar förutsättningar för innovativa lösningar", säger Magnus Persson.

Förstudien är i första hand inriktad på massa- och pappersindustrin, men kan på sikt även vara intressant för andra industrier och användningsområden.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK