...
Tolv "stigfinnare" bildar Stora Ensos skuggledning

Stora Enso har valt ut tolv talanger inom koncernen till s k Pathfinders för att inspirera och stödja koncernens VD och dess ledning i arbetet med att utveckla bolaget till en innovativ koncern för förnybara material.
Pathfinders kommer att agera som koncernens skuggledningsgrupp och fokusera på två utvalda utmaningar; innovation och globalt ansvar.
"Vi är övertygade om att vi lyckats utse en grupp begåvade individer som kommer att utgöra ett mycket spännande och mångsidigt team med varje möjlighet till gediget nytänkande”, säger Lars Häggström (bilden), chef för Group Human Resources.


De tolv "stigfinnarna" valdes ut bland över 150 sökande genom en process, som var öppen för alla Stora Enso-anställda. Urvalet gjordes genom en process med intervjuer och urvalsinstitut.

I Pathfinderprogrammet kommer Stora Enso att samarbeta med en av världens mest kända affärsskolor, IMD i Lausanne i Schweiz.
IMD är idag rankad som den bästa leverantören av ledarskapsutbildningar i Europa och den tredje bästa i
världen. Stora Ensos Pathfinders kommer att få handledning av professor Thomas Malnight från IMD.

"Stora Enso står inför stora utmaningar i och med att vår omvärld och konsumenters beteenden förändras. Vårt mål är att fokusera på ett antal av dessa utmaningar och att finna sätt att omvandla dem till värdeskapande
affärsmöjligheter. Jag anser att vi givits en unik möjlighet att studera och att fördjupa vår förståelse för ytmaningarna omkring oss”, säger Fredrik Lundeborg, som är en av tolv Pathfinders

Pathfinders förväntas komma med spännande, nyskapande och tankeväckande rekommendationer till koncernledningen - rekommendationer som, när de omsätts i praktiken, bidrar till att göra Stora Enso till en ledande nytänkare i branschen, eller var man än väljer att vara verksam.

"Vi på Stora Enso har lovat att tänka i nya banor, utmana och förnya i allt vi gör. Vi ser drivkraften i det allt snabbare och oupphörliga förändringsarbetet i koncernen. Och det är här jag tror att Pathfinders - en mycket mångsidig grupp av kollegor från alla regioner och med olika slags och längd av yrkeserfarenhet - verkligen kan göra skillnad. Jag har bett dem att vara uppriktiga, konstruktiva och modiga, och att utmana alla, inklusive sig själva, koncernledningen och varandra. Att ifrågasätta gamla sätt att göra saker på och att hitta nya och annorlunda lösningar för att glädja våra kunder, aktieägare och medarbetare - det är den resa våra Pathfinders och vår koncern har påbörjat", säger Stora Ensos VD och koncernchef Jouko Karvinen.

Följande personer har utsetts till Pathfinders hos Stora Enso:
James Barr, 39, General Manager, Stora Enso UK
Malin Bendz, 35, Director, Packaging Business Development, Sverige
Elina Gerdt, 31, Tax Manager, Finland
Risto Kallio, 48, Technical Customer Service Manager, Imatra Bruk, Finland
Piotr Kuzebski, 41, Regional Sales Director, Packaging, Polen
Fredrik Lundeborg, 33, Vice President, M&A och Corporate Finance, Sverige
Duncan Mayes, 41, Director, R&D & Innovation, Wood Products, Finland
Tuomas Mustonen, 31, Director, Customer Service Centre, Publication Paper, Tyskland
Juliano Pereira, 32, HR Director Latin America, Brasilien
Kaisa Tarna-Mani, 39, Vice President, Control & Finance, Biorefinery & Bioenergy, Finland
Louie Wang, 44, Managing Director, China Sales, Kina
Patricia Wikström, 32, Director, Digital Channels and Development, Finland


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK