...
Svenska storföretag planerar uppsägningar

Två av tio svenska storföretag planerar att varsla om uppsägningar den närmaste tiden. Även nästa år är varselprognosen dyster. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
"Många företag har oavsett bransch redan dragit ner på inhyrd personal och tidsbegränsade anställningar har inte förlängts. Och nu visar denna undersökning att varslen om uppsägningar dessutom börjat öka", säger Christer Ågren (bilden), vice VD i Svenskt Näringsliv.


Enligt undersökningen "HR-chefer om varselläget", som utförts av Demoskop, påverkas 41 procent av de svenska företagen av den globala ekonomiska krisen i ganska eller mycket stor utsträckning. Ytterligare 49 procent anser att de påverkas i liten utsträckning. Bara 10 procent anser att de inte påverkas alls. I undersökningen intervjuas HR-chefer på de största svenska företagen.
39 procent av företagen har under hösten reducerat inköp av inhyrd personal eller andra tjänsteköp som en följd av den ekonomiska osäkerheten. 8 procent har varslat personal.
Under årets sista månad bedömer 18 procent att de måste varsla. Nästa år ligger den siffran på 20 procent. Då tror dessutom hälften av personalcheferna att de måste dra ned på den inhyrda personalen. Fyra av tio bedömer att de måste säga upp eller inte förlänga kontrakt med visstidsanställd personal.
En tredjedel av företagen gör bedömningen att personalstyrkan kommer att vara mindre 2012 än 2011.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK