...
Nytt system för temperaturövervakning

TempTRIP är namnet på ett nytt temperatur- och tidkontrollsystem för livsmedel och läkemedel, som utvecklats av det USA-baserade företaget TempTRIP LLC. Systemet, som tidigare lanserats i Nordamerika, håller nu på att introduceras på den europeiska marknaden via TempTRIP LCC:s logistikcenter i Vilnius, Lettland.
Enligt tillverkaren kan TempTRIP-systemet övervaka och registrera temperaturer och tidpunkter för pallaster med känsliga produkter under hela leveranskedjan, oavsett hur många transportföretag, distributörer, grossister och detaljister, som är involverade.


TempTRIP-konceptet bygger bland annat på RFID-teknik, där ett RFID-smartkort placeras på önskad plats på en pall, etc. Själva övervakningsprocessen startas genom att en RFID-läsare scannar pallens streckkod eller annan kod och initierar önskade tidsintervall för temperaturavläsning, etc. i smartkortets minne. Temperaturen avläses sedan kontinuerligt på de tidpunkter eller med de tidsintervall, som angivits. RFID-korten kan sedan läsas av vid distributionscentra, etc. och resultaten skickas via USB eller WiFi till TempTRIP-centralen samtidigt som e-mail med eventuella varningar om avvikelser från de önskade temperaturerna skickas till berörda parter i leveranskedjan.

Förutom att TempTRIP-systemet registrerar temperaturen med önskade intervall går det också att följa produkternas väg online via en grafisk redovisning. På så sätt kan de, som använder TempTRIP-systemet, snabbt se var en last exempelvis utsatts för oönskade temperaturer. Det går också att koppla samman TempTRIP-systemet med andra data som till exempel pall-ID, fraktsedelnummer, m fl.

"Även om temperaturövervakning funnits på marknaden en tid, så är detta det första system som kan samla in data och koppla samman dem med annan logistisk information genom hela logistikkedjan och oberoende av vem som vid varje enskilt tillfälle hanterar produkten", säger Phaedra Culjak, VD för TempTRIP.

Lämpliga produkter för TempTRIP-systemet är enligt tillverkaren ömtåliga och temperaturkänsliga livsmedel som kött, mejeriprodukter, juicer, färdigmat, etc. samt känsliga läkemedel och medicinsk utrustning.

Företaget TempTRIP, som bildats enbart för att skapa ett förbättrat övervakningssystem för kylkedjor, är ett joint venture mellan Sealed Air Corporation och utvecklingsföretaget Results Oriented, Inc. Det sistnämnda är ett utvecklingsföretag inom mjukvaror, hårdvaror och webblösningar med erfarenhet av produktspårning och RFID-teknik sedan 1989.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-12-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Etikett/Märkning Etikett/Märkning Läkemedel Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK