...
Billerud satsar 900 miljoner i Skärblacka

Billerud ska satsa 900 miljoner kronor på miljö- och energiförbättrande åtgärder vid Skärblacka bruk (bilden ovan) utanför Norrköping. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Investeringen omfattar uppgradering av sodapannan och dess rökgasrening till bästa tillgängliga teknik. Dessutom byggs en ny indunstning för att öka energieffektiviteten vid bruket. Detta medför att förbrukning av fossil olja och externa biobränslen kraftigt kommer att reduceras.


Billerud har sökt tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö att genomföra de angivna förändringarna och erhöll den 29 november 2011 positivt besked. Hela projektet bedöms vara genomfört till slutet av 2013.

Syftet med investeringen är att stärka bruket inför framtiden genom att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet samt möjliggöra framtida expansion, skriver Billeruds styrelse i meddelandet.
Investeringen bedöms uppgå till 900 miljoner kronor, fördelat på cirka 15 procent under 2011, cirka 50 procent under 2012 och cirka 35 procent under 2013.

"Att Billerud storsatsar på modernisering av bruket i Skärblacka ser jag som ett gott tecken för framtiden. Miljöförbättringar görs kontinuerligt vid bruket och sänkta energikostnader kommer att stärka vår konkurrenskraft", säger Skärblackas platschef Tor Lundqvist (bilden t.h.).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-12-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK