...
Bioplastmarknaden tredubblas till 2015

Den globala efterfrågan på bionedbrytbara och biobaserade plastmaterial kommer att mer än tredubblas och nå över en miljon ton år 2015. Värdet uppskattas till 2,9 miljarder dollar. Det skriver marknadsundersökningsföretaget Freedonia i en pressrelease kopplad till en större rapport, World Bioplastics. Freedonia konstaterar att bioplasterna tagit sig igenom marknadsintroduktionen och nu vinner terräng i stort sett i alla delar av världen.

Tillväxten inom bioplaster kommer bland annat att baseras på att konsumenterna vill ha miljömässigt hållbara produkter samtidigt som materialens egenskaper i förhållande till vanliga plastmaterial förbättras samt på introduktionen av vanliga plaster baserade på råvara från växtriket.

Rapporten slår också fast att bionedbrytbara plaster svarade för 90 procent av världens bioplastmarknad år 2010. Snabbast tillväxt kommer polyhydroxyalkonater (PHA), en materialgrupp som just kommit ut på marknaden, att ha.
Trots detta är det icke-nedbrytbara biobaserade material, som kommer att ha starkast tillväxt bland bioplasterna fram till 2015. Här bidrar bland annat brasilianska Braskems nya anläggning för biobaserad polyeten med en kapacitet på 200.000 ton årligen, som öppnades år 2010. Ytterligare två biobaserade polyetenanläggningar plus en för polypropren, ska vara klara till år 2015. Närmare år 2020 ska dessutom en anläggning för biobaserad PET vara i drift. Det här innebär att biobaserade, icke nedbrytbara, plaster kommer att stiga från dagens 30.000 ton till 1,3 miljoner ton.

Av de globala marknaderna kommer Nordamerika fortsatt att ha den i faktiska tal största förbrukningen av biobaserade material och 2015 beräknas kontinentens marknad uppgå till mer än en miljon ton.
Den snabbaste tillväxten beräknas dock ske i Asia/Pacific-regionen samt i "övriga regioner", där ökningen under perioden 2010 – 2015 förväntas bli 31,0 respektive 57,4 procent.

Här nedan en tabell över den globala bioplastmarknaden. Dels faktiska siffror för åren 2005 och 2010, dels uppskattat värde år 2015 (siffrorna avser tusen ton). Tabellen visar också årliga tillväxt i procent under de två femårsperioderna 2005 – 2010 och 2010 till 2015:
  2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015
Nordamerika 130 300 1025 18,2 27,9
Västeuropa 34 80 242 18,7 24,8
Asia/Pacific 33 83 320 20,3 31,0
Övriga regioner 3 12 116 32,0 57,4


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-12-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK