...
Öppet brev från Packbridge till energiministern:
"Galopperande elpriser i söder ett dråpslag mot förpackningsindustrin"
Energiminister Anna-Karin Hatt har fått brev från förpackningsklustret Packbridge. (Foto: Sandra Baqirjazid)

Malmöbaserade förpackningsklustret Packbridge, som i dag har mer än 120 medlemmar, har reagerat starkt på den uppdelning i olika elprisområden, som genomförts i Sverige. De allt dyrare elpriserna i Elområde 4, dvs. Skåne, Blekinge och delar av Halland och Småland, är ett dråpslag mot den svenska förpackningsindustrin, eftersom närmare hälften av denna industrigren är koncentrerad till de södra delarna av landet.
I ett öppet brev till energiminister Anna-Karin Hatt skriver Packbridge och dess VD Per-Stefan Gersbro att galopperande elpriser i landets södra delar hotar att knäcka den elintensiva förpackningsindustrin.


"När behovet är som störst att säkerställa att vi kan behålla produktion och arbetstillfällen i Sverige, drabbas förpackningsindustrin av ett dråpslag. Ökade kostnader för elenergi gör det extremt ogynnsamt att långsiktigt driva energikrävande industri i Sydsverige", skriver Packbridge i inledningen på det öppna brevet till Anna-Karin Hatt.

I brevet nämner Packbridge bland annat det faktum att efter stängningen av kärnkraftverket Barsebäck har södra Sverige varje år haft ett kraftigt underskott på el. Årskonsumtionen i området är i dag 23 terawattimmar (TWh) medan produktionen bara är 7 TWh.
"Tidigare har detta inte satt spår i elprisskillnader, eftersom hela Sverige varit ett prisområde. Men nu är vi där! Galopperande elpriser i Elområde 4 hotar att knäcka elintensiv industri i södra Sverige, nu när vinterkylan närmar sig", skriver Packbridge.


Packbridge påpekar också vikten av att stimulera den "råvara" som entreprenörskap och innovationer utgör, men anser att ingenting görs i dag för att uppmuntra till etablering av nya företag eller för att säkerställa att existerande företag kan finnas kvar och utvecklas.
"Den förpackningsindustri, som byggts upp under 70-80 år och skapat globala framgångar utan motstycke sedan svenska säkerhetständstickor erövrade världen, riskerar att förloras och gå samma öde till mötes som bl. a. textil- och varvsindustri", skriver Packbridge.

Enligt Packbridge omsätter förpackningsindustrin 60 miljarder kronor i Sverige och sysselsätter cirka 20.000 personer. Närmare hälften av dessa verkar i den av elkostnader hårdast drabbade zonen i södra Sverige.
"Incitamenten att fortsätta driva energiintensiv verksamhet just här, i denna lilla del av detta lilla land i världen, minskar nu dag för dag. Ska denna erosion hejdas, måste det till en mycket snabb korrigering av effekterna av brist på framförhållning och en för förpackningsindustrin mycket ogynnsam indelning i elprisområden", skriver Packbridge avslutningsvis i det öppna brevet till energiministern.

---------------------------------------------
I tidningen nord-emballages sista nummer för 2011, som kommer ut inom kort, kan du i ett fylligt reportage läsa hela brevet från Packbrigde plus intervjuer och kommentarer från bland annat förpackningsföretag, organisationer och elbolag.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-12-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK