...
Cloetta och Leaf går samman:
Välkända godismärken under samma tak
Bengt Baron blir VD i nya Cloetta (Foto:Vin & Sprit AB)

De två godisgiganterna Cloetta och Leaf ska gå samman och bilda ett nytt bolag, som blir en ledande aktör på den nordiska konfektyrmarknaden. Det skriver Cloetta i ett pressmeddelande.
Det nya bolaget ska verka under det väletablerade namnet Cloetta och samgåendet innebär att en lång rad välkända varumärken på godis- och konfektyrområdet samlas i samma bolag. Exempel på skandinaviska varumärken, som nu samlas under samma tak, är "Kexchoklad", "Läkerol", "Polly", "Ahlgrens bilar", "Plopp", "Malaco" och "Cloetta".


Nya Cloetta, som kommer att ha en stark bas i Norden, Italien och Nederländerna, får en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor och ett underliggande EBITA-resultat om 666 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet.

Verksamheterna kompletterar varandra väl och tillsammans skapas en komplett produktportfölj genom kombinationen av Cloettas starka ställning inom choklad med Leafs ledande verksamhet inom sockerkonfektyr, skriver Cloetta i meddelandet.

Till VD i det nya bolaget föreslås Bengt Baron, som för närvarande är VD för Leaf och dessförinnan – förutom en uppmärksammad karriär som framgångsrik simmare på elitnivå – även suttit på VD-stolarna i företag som Frionor, svenska Kodak, Vin & Sprit, Absolut Company, m fl.
Lennart Bylock, som har lång erfarenhet av ledande befattningar och styrelseuppdrag och tidigare varit medlem i Cloetta Fazers styrelse, föreslås bli styrelseordförande i nya Cloetta.
"Det här samgåendet är en perfekt kombination, där vi förenar älskade och lokala varumärken som kompletterar varandra väl. Nya Cloetta kan erbjuda en komplett produktportfölj och en starkare kommersiell organisation i såväl Norden som i Italien och Nederländerna. I en bransch, där varumärket är nästan lika viktigt som smaken, är den här transaktionen både industriellt och strategiskt riktig", säger Bengt Baron i en kommentar.

Avtalet om samgåendet har träffats mellan Cloetta å ena sidan och Leafs ägare CVC och Nordic Capital (genom LEAF Holding S.A.) å andra sidan. Transaktionen kommer att genomföras genom en kontantbetalning om 1,5 miljarder kronor och en emission av C-aktier riktad till Leafs ägare motsvarande 57,6 procent av aktiekapitalet i Cloetta. Nya Cloetta kommer också att överta Leafs existerande nettoskuld, som uppgick till 2,888 miljarder kronor per den 31 augusti 2011.
Enligt pressmeddelandet stödjer Cloettas största aktieägare Malfors Promotor affären och kommer att investera 545 miljoner kronor i nyemissionen i samband med samgåendet.
Samgåendet förväntas också medföra synergieffekter om minst 65 miljoner kronor årligen.

Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter samt aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-12-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående Livsmedel Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK