...
Tidningen nord emballage mediapartner till Scanpack 2012

Tidningen nord emballage har träffat ett avtal med Svenska Mässan om att bli mediapartner till Scanpack 2012.

2012 är ett Scanpackår. I oktober arrangeras den nordiska jättemässan för förpackningsindustrin och allt pekar enligt Svenska Mässan på att det blir mer eller mindre slutsålt. Scanpack är en viktig mässa för den nordiska förpackningsindustrin och dess kunder och den behåller sin status som den största och viktigaste mötesplatsen i en värld där konkurrerande mässor samtidigt fått fotfäste på marknaden.
Scanpack är naturligtvis väl känd av alla som jobbar i branschen, men varje ny mässa är unik och vikten av att få ut budskapet kan inte nog betonas. En tät kontakt med fackpressen är därför viktig. Som ett led i arbetet med att säkra kvalitativa kanaler ut mot utställare och besökare har Svenska Mässan och tidningen nord emballage träffat ett avtal som säger att tidningen nu är mediapartner till Scanpack.
”Det är naturligtvis glädjande att de täta banden mellan Scanpack och nord emballage består. nord emballage var 1952 var med och arrangerade den första internationella förpackningsmässan på Svenska Mässan i Göteborg, det som blev embryot till dagens Scanpack och genom alla år har vi haft ett nära samarbete”, kommenterar Bo Wallteg, chefredaktör på nord emballage och med i bestyrelsen för Scanpack.
”Mediapartnerskapet i sig är i första hand ett bevis på ett fungerande samarbete och ett förtroende mellan Scanpack och nord emballage. Mässan säkrar en väl etablerad kanal för att få ut sitt budskap, och för alla våra annonsörer är det här ett kvalitetsbudskap”.

Bonusläsning

Internationella Emballageutställningen 1952 – nord emballage tog initiativet
Grundaren av Svensk Emballage- och Förpackningstidskrift, som nord emballage hette fram till 1960-talet, Eugén Steen var en framsynt man. Bland annat var han intitiativtagare till och ”primus motor” vid genomförandet av skandinaviens första renodlade förapckningsmässa, Internationella emballageutställningen i Göteborg. Året var 1952. Utställningens arrangörer var förutom tidningen också Svenska Mässan och AB Folkreklam.
I samband med utställningen arrangeradesen förpackningskonferens under två dagar där bland andra docent Georg Borgström talade om ”Hur livsmedelsförpackning tjänar konsumenten, livsmedelstekniken och samhället”. Från Berlin kom direktör H. Hoffman och höll ett föredrag på temat ”Razionalisierung der deutschen Verpackung”.
Den här mässan höll på mellan den 6 och 14 sepember, det vill säga i nio dagar, och var även öppen för allmänheten och de fyra första dagarna lockade 3 500 besökare (hur många som kom totalt har vi ingen uppgift på) och intresset från dagspressen var stort. Mässan arrangerades vid en tidpunkt då detaljaffärerna hade börajt ombildas till självbetjäningsbutiker och det var viktigt att den breda allmänheten fick ta del av vad som höll på att ske.
”Emballage blir av allt större betydelse”, sade utställningens kommissarie, redaktör Harry Gustafsson, vid en pressträff där han konstaterade att i takt med att självbetjäningsbutikerna breder ut sig och folk ska gå omrking och välja i hyllorna så vill de ha ordentliga förpackningar att ta i och det ska vara snygga och säljande förpackningar.
”Detta har haft till följd att man på olika sätt försökt att utveckla just emballagets utformning”, konstaterade han.
Där ser man, det var 60 år sedan och det känns som något som gäller lika starkt i dag.
12 år senare, 1964, den 30 oktober till 8 november arrangerades Scanpack för första gången. Märkligt nog marknadsfördes det som den första internationella förpackningsutställningen i Sverige, något som med tyngd rättades av nord emballages dåvarande ägare och chefredaktör, Thorsten Fahlskog, i en ledare. Scanpack 64 är den andra internationella förpackningsmässan i Sverige, skrev han, och för att budskapet skulle gå fram var dessa rader i kursiv stil. Scanpack 64 omfattade cirka 12 000 kvadratmeter vilket får sägas vara en imponernade storlek. I år hoppas man nå drygt 19 000 kvadrat.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2012-01-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK