...
WPO väljer USA-baserad förvaltare

USA-baserade företaget Kellen Co, som är specialiserade på bolags- och förbundsförvaltning, har utsetts att tillhandahålla förvaltningstjänster till den globala förpackningsorganisationen The World Packaging Organisation (WPO). Det skriver Packaging Digest.

WPO, som grundades 1968, har mer än 116.000 medlemmar i 41 länder. Medlemmarna består av förpackningsrelaterade institut och förbund, som exempelvis svenska Innventia.
WPO:s verksamhet går bland annat ut på att främja utbildning och sprida information inom förpackningsområdet, sponsra de globala förpackningstävlingarna WorldStar och WorldStar Student samt underlätta kontakter och utbyten mellan olika nationella förpackningsinstitut och –förbund.

Kellen Co:s uppgift som förvaltare blir bland annat att försöka öka antalet medlemmar i WPO och intensifiera organisationens uppsökande verksamhet samt sprida kunskap om förpackningar på internationell nivå och främja utbildningsmöjligheterna inom förpackningsområdet på global basis.
"Vi är glada att kunna utnyttja Kellens omfattande globala resurser och expertis för att säkerställa WPO:s fortsatta tillväxt", säger organisationens nytillträdande president Tom Schneider.

WPO:s huvudsäte ligger för närvarande i Stockholm och Carl Olsmats, Innventia, är organisationens generalsekreterare.

Kellen Co är en global aktör inom professionell bolags- och förbundsförvaltning. Bolaget har kontor i fyra större städer i USA (New York, Washington, Chicago och Atlanta) samt i Belgien (Bryssel), Kina (Beijing) och Singapore. Kellens europeiska verksamher hette tidigare Ernst & Young Association Management.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK