...
Nya standarder för säkrare livsmedel

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har påbörjat ett arbete med att ta fram ett antal standarder inom livsmedelsområdet, som ska göra hanteringen av livsmedel säkrare. Det skriver Swedish Standards Institute, SIS, i ett pressmeddelande.
I arbetet ingår även förslag på att ta fram vägledningar för livsmedelsförpackningar.


Med hjälp av standarder kan organisationer inom livsmedelsindustrin försäkra sig om att de har kontroll över de faror, som är kopplade till hantering av livsmedel. Det i sin tur leder till säkrare produkter för konsumenter. Nu håller flera nya standarder på att tas fram inom livsmedelsområdet. 
"SIS välkomnar nya deltagare, som aktivt kan delta i det internationella arbetet och påverka vad de nya standarderna ska innehålla", berättar Lorena Olivares (bilden), projektledare på SIS.

Inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO börjar nu arbete med att revidera SIS-ISO/TS 22004, en vägledning för hur organisationer kan använda sig av de krav, som anges i standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet, SS-EN ISO 22000. Standarden hjälper organisationer att identifiera hälsofaror, förebygga, undanröja eller reducera faror och risker, samt även skapa ett system för att ha riskerna under kontroll. Den kan användas av alla organisationer i livsmedelskedjan, oavsett storlek, som vill införa ett system, som bidrar till säkra livsmedel.
Ett annat arbete, som nu börjar, är revidering av SIS-ISO/TS 22003, en teknisk specifikation, som anger krav på organisationer, som reviderar och utför certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt SS-EN ISO 22000.
Det finns också förslag på att ta fram vägledningar för livsmedelsförpackningar, samt transport och lagring av livsmedel.
"Vi vänder oss till alla företag och organisationer som verkar inom livsmedelskedjan för att få en så stor bredd av intressenter som möjligt inom olika områden" säger Lorena Olivares.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Övriga Övrigt Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK