...
Nyhet från Multivac:
Tvärbaneetiketterare i tandem

Multivac Marking & Inspection, som är etiketterings- och märkningsdivisionen inom Multivac-koncernen, har utveckat en en tandemversion av tvärbaneetiketterare (bilden), som gör att etiketteringsmaskinerna kan installeras mycket nära varandra på förpackningsmaskinen.

För vissa applikationer är det nödvändigt med två etiketterare på en förpackningslinje eller förpackningsmaskin. Det kan t ex vara då man har förpackningsformat med flera rader, som måste etiketteras och märkas i hög hastighet, eller där förpackningen ska ha två etiketter av olika typ. I dessa fall delar två så kallade cross web-etiketterare på märkningen. Då verktygsformatet är fördelat i flera rader på längden flyttas vanligen etikettdispensern från rad till rad.

Montering av två sådana tvärbaneetiketterare kräver vanligen ett stort utrymme, då den längsgående skiftenheten för respektive etiketterare kan röras i båda riktningarna. Detta innebär klämskaderisker mellan etiketterarna.
"Av säkerhetsskäl måste avståndet mellan etiketterarna vara minst bredden av en människas kropp", säger Klaus Rocholl, säkerhetsexpert på Multivac Marking & Inspection.

På många produktionsanläggningar är det dock för trångt för ett sådant säkerhetsavstånd och därför har Multivac Marking & Inspection tagit fram en tandemversion av tvärbaneetiketteraren, där två maskiner av samma typ kopplats samman mekaniskt.
"Etiketterarna har nu bara en skiftenhet, vilket gör att de inte längre rör sig oberoende av varandra. Klämskaderisken elimineras och etiketterarna kan monteras på ett betydligt mer platsbesparande sätt än tidigare. Dessutom blir priset lägre då en längsgående skiftenhet tas bort", förklarar Klaus Rocholl.

En pneumatisk tving frigörs då man ska förbereda maskinerna för drift. Etiketterarna kan då föras isär för att man t ex ska kunna byta etikettrullar. En justeringsmekanism med positionsdisplay används, då etiketterarna ska anpassas till en ny förpackningslängd.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Märknings- & Etiketteringsutrustning Maskin och Utrustning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK