...
"Tegelstensmjölk" försvinner när Arla rekordinvesterar

Mejeriföretaget Arla Foods ska göra rekordinvesteringar på sammanlagt 1,8 miljarder danska kronor under 2012, enligt ett pressmeddelande.
I Sverige görs bland annat en uppgradering av förpackningsmaskiner, vilket innebär att de s.k. tegelstensförpackningarna försvinner och ersätts av takåsförpackningar med skruvkork.


Det bondeägda mejeriföretaget Arla Foods investerar 1,8 miljarder danska kronor under 2012, vilket är den största investeringsbudgeten i koncernens historia. Investeringar görs främst i starkare mejeristruktur, förädling av vassle samt förstärkning av tillväxtmarknaderna. Målen är att öka den internationella konkurrenskraften genom att öka effektiviteten och minska kostnader och miljöpåverkan.

Investeringarna sker i en tid av ekonomisk kris och återhållsamhet hos konsumenterna i bland annat USA och Europa. Av den totala investeringsbudgeten på 1,8 miljarder danska kronor går därför cirka hälften till kapacitets- och rationaliseringsprojekt.
"I kristider fokuserar vi ännu mer på att vi som företag ska behålla konkurrenskraften. Inom Arla Foods anser vi att investeringar i ökad effektivitet och rationaliseringar bidrar till att säkra vår konkurrenskraft på lång sikt", säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh i pressmeddelandet.

En av de största investeringarna under 2012 görs i dotterbolaget Arla Foods Ingredients, där 246 miljoner danska kronor investeras i flera olika projekt. Vidare investeras 133 miljoner danska kronor i olika miljö- och energiåtgärder vid Arla-anläggningar i bland annat Danmark och Storbritannien.

I Sverige investeras totalt 300 miljoner kronor under 2012. Bland annat avslutas investeringen i kyllagret vid Kallhäll utanför Stockholm, samtidigt som arbetet med att byta ut gamla förpackningsmaskiner slutförs. Detta innebär att gamla så kallade tegelstensförpackningar för mjölk ersätts med takåsförpackningar med skruvkork.

Arla-koncernen förväntar sig en omsättning på cirka 59 miljarder danska kronor under 2012.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Kartong Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK