...
2.000 anställda mister jobben när Heidelberg drar åt tumskruvarna

Globala tryckpresstillverkaren Heidelberg har initierat ett tufft sparprogram som ska få den sviktande ekonomin på fötter och göra koncernen rejält vinstgivande till verksamhetsåret 2013-14.
Besparingsåtgärderna innebär bland annat att jobben försvinner för 2.000 av koncernens nästan 16.000 anställda runt om i världen.


Heidelbergs åtgärdsprogram, som fått namnet "Focus 2012", syftar till att koncernen till verksamhetsåret 2013-14 ska visa ett resultat på cirka 150 miljoner euro (cirka 1,32 miljarder kronor).

Enligt programmet kommer besparingarna att uppnås genom att avsevärt minska kapacitet och kostnader hos Heidelberg under de kommande två åren. De flesta åtgärderna kommer att genomföras snabbt och före utgången av år 2012, enligt ett pressmeddelande från Heidelberg. Dessutom innehåller programmet ett antal medel- till långsiktiga mål, som syftar till att anpassa hela organisationen till de förändrade strukturerna.

"Den pågående ekonomiska osäkerheten kommer att fortsätta att bromsa branschens återhämtning. Focus 2012 kommer att anpassa Heidelberg till denna situation, framförallt genom väsentligt minskad produktionskapacitet och anpassning av försäljningsaktiviteter till de regionala marknadsförändringarna. Vi ser en svagare efterfrågan i industriländerna och starkare tillväxtpotential på tillväxtmarknaderna", säger Heidelbergs VD Bernhard Schreier.

Hela åtgärdspaketet Focus 2012 kommer att påverka den globala arbetsstyrkan hos Heidelberg. Upp till 2.000 arbetstillfällen kommer att försvinna på global basis. Baserat på de nuvarande planerna kommer merparten av dessa, eller 1.200 jobb, att försvinna på den tyska hemmamarknaden och resterande 800 arbetstillfällen fördelade på Heidelberganställda utanför Tyskland. Vid årsskiftet 2011/12 hade Heidelberg 15.666 anställda (inklusive praktikanter) runt om i världen.

Focus 2012-programmet syftar också till att anpassa Heidelbergs organisation och produktionsstruktur till den nuvarande utvecklingen på det grafiska området, där traditionella tryckområden som dags- och magasinspress visar tydliga tecken på nedgång i väst, medan tillväxt väntas inom områden som förpackningar och digitala tjänster som print-on-demand och web-to-print.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Maskin och Utrustning Prepress

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK