...
Billerud-nyhet II:
"Tuff avslutning på ett bra år"

Billerud-koncernen redovisar ett rörelseresultat för fjolårets sista kvartal på 75 miljoner kronor, vilket var en minskning med 146 miljoner kronor eller hela 66 procent jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet sjönk till 2,086 miljarder kronor – 241 miljoner kronor lägre än tredje kvartalets omsättning.
"Det blev en tuff avslutning på ett bra år", säger Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i sin kommentar.


Billeruds minskade omsättning och resultat berodde, enligt bokslutsrapporten främst på försämrade priser och ett periodiskt underhållsstopp vid Gruvöns bruk, som medförde lägre volymer och högre fasta kostnader.
Prispressen fortsatte under kvartalet och priserna i lokal valuta för förpackningspapper minskade med cirka 4 procent jämfört med tredje kvartalet.

Helåret 2011 jämfört med helåret 2010 innebar att Billeruds nettoomsättning ökade med 6 procent till 9,343 miljarder kronor, medan rörelseresultatet, som blev 978 miljoner kronor, minskade med 6 procent. Det var främst ett försämrat rörelseresultat för affärsområdet Market Pulp, som drog ned årsresultatet, medan däremot förpackningspapperssegmentet redovisade ett förbättrat rörelseresultat

Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg säger så här i sin kommentar:
"2011 har varit ett intressant och utmanande år. Det inleddes mycket positivt med stark efterfrågan, stigande priser och med ett mycket starkt resultat som följd. Året avslutades mer dämpat efter sommarens och höstens nedgång i efterfrågan, prispress på förpackningspapper, sjunkande massapris och minskande kundlager. Konsekvensen av detta är att vi i fjärde kvartalet genererar en rörelsemarginal på endast 4 procent. Rörelseresultatet påverkas av ett periodiskt underhållsstopp i Gruvön, marknadsrelaterade produktionsstopp, 4 procent prissänkning av förpackningspapper och ytterligare nedgång i massapriset. Trots detta levererar vi ett mycket starkt resultat för helåret med en rörelsemarginal som uppnår vårt 10-procentiga mål samt en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 20 procent.
För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft framledes togs under kvartalet beslut om att investera cirka 900 miljoner kronori Skärblacka bruk. Investeringen kommer att förbättra energieffektiviteten och miljöprestanda samt möjliggöra framtida expansion.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett lika intressant och utmanande 2012, med en marknad som uppvisar tecken på stabilisering, men som fortfarande är osäker och svår att förutspå
."


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-02-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK