...
Billerud-nyhet I:
Köper UPM:s förpackningspappersverksamhet

Pappers- och förpackningskoncernen Billerud fick resultatmässigt en tuff avslutning på år 2011 (se notisen nedan), men det hindrar inte bolaget från att inleda 2012 med att göra ett miljardförvärv i Finland!
Billeruds finska dotterbolag har nämligen träffat avtal med UPM-Kymmene om att för cirka 1,2 miljarder kronor köpa UPM:s förpackningspappersverksamhet vid bruken i Jakobstad och Tervasaari (bilden).


Affären innebär att Billerud tar över en pappersmaskin i Jakobstad och en pappersmaskin i Tervasaari, båda i Finland. Båda maskinerna tillhör de största och mest effektiva i sitt slag i Europa och bedöms som välinvesterade och väl underhållna. Tillverkade produkter är olika förpackningspapper (säck/kraftpapper) med breda användningsområden inom livsmedel, detaljhandel, byggindustri och övrig industri. Årlig produktionskapacitet uppgår till cirka 300.000 ton. Verksamheten har omkring 185 anställda. Noterbart är att affären enbart avser verksamheten vid de berörda pappersmaskinerna – övrig verksamhet på bruken i Jakobstad och Tervasaari förblir i UPM:s ägo.

Förpackningspappersverksamheterna i Jakobstad och Tervasaari hade under fjolåret en försäljning på cirka 220 miljoner euro (ca 2 miljarder kronor). Det nu träffade avtalet innebär att Billerud Finland Oy förvärvar verksamheterna för en köpeskilling om 130 miljoner euro (cirka 1,2 miljarder kronor). Affären minskar kraftigt Billeruds massaexponering samt stärker erbjudandet inom förpackningpappersområdet. Vidare reduceras även valutaexponeringen.

"Vi ser en betydande potential för den förvärvade verksamheten, nu när den kommer in i en miljö som fokuserar på förpackningspapper. Förvärvet ger oss en stark plattform för att fortsätta utveckla vårt erbjudande inom smartare förpackningslösningar. Dessutom minskar vi vår massaexponering väsentligt och inför en betydligt större kostnadsbas i euro, vilket vi ser som positivt", säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

De årliga nettosynergierna för Billerud förväntas uppgå till cirka 30 miljoner kronor med full effekt från slutet av 2013. Synergierna kommer att uppnås framför allt som en följd av en ökad flexibilitet i Billerudkoncernens produktionsstruktur. Engångskostnader för separation av den förvärvade verksamheten från UPM uppskattas till cirka 22 miljoner kronor under 2012.

"Med denna transaktion kommer både UPM och Billerud att få bättre möjligheter att utvecklas enligt sina respektive strategier. Billerud är en stabil och framgångsrik aktör inom förpackningspapper, medan UPM fokuserar alltmer på grafiskt papper och utvalda specialpapper, inte minst inom etikettområdet", säger Jyrki Ovaska, chef för UPM:s Paper Business Group.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-02-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK