...
Packbridge växer med Packaging Mid Sweden
Per-Stefan Gersbro, Packbridge (tv) och Peter Ekdahl, Packaging Mid Sweden.

Det Skånebaserade förpackningsklustret Packbridge, med 122 företag och organisationer som medlemmar, går samman med det Sundsvallsbaserade förpackningsklustret Packaging Mid Sweden, med 34 medlemmar.


Genom sammangåendet bildas en rikstäckande organisation för förpackningsrelaterad utveckling och innovation. Avsikten är att Packaging Mid Sweden ska ingå i Packbridge fullt ut från den 1 januari 2013. Fram till dess ska organisationerna tillsammans utveckla formerna för en gemensam verksamhet.

Packbridge bildades 2010 med Region Skåne, Lunds Universitet och företagen Flextrus, Nordvalls och ÅR Carton, som initiativtagare. Verksamheten, som bland annat genom innovation stödjer regional tillväxt inom förpackningsområdet, växer kraftigt och är idag ledande i norra Europa inom förpackningsrelaterad, innovationsstödjande klusterutveckling .

Packaging Mid Sweden bildades 2009 av Åkroken Science Park och Mittuniversitetet med stöd av bl a SCA R&D Centre. Klustret spelar en central roll för att stärka förpackningsinnovationen i det regionala förpackningsområdet samt att bidra till tillväxt och nätverkande mellan medlemmarna i regionen. Packbridge och Packaging Mid Sweden får tillsammans en stark medlemsbas, såväl nationellt som internationellt, representerande såväl livsmedels-, läkemedels- och annan förpackande industri, som förpackningstillverkande och maskintillverkande industri. Genom sammanslagningen skapas ett starkt stöd för utveckling och innovation inom förpackningsbranschen i Sverige.

”Synergierna i en gemensam organisation är stora och möjligheten till värdeskapande innovationer ökar radikalt, när akademisk och industriell kompetens från norr till söder möts”, säger Per-Stefan Gersbro, VD Packbridge.

Peter Ekdahl
, VD för Åkroken Science Park, ser fusionen som positiv och ett naturligt steg framåt.
”Medlemmarna i Packaging Mid Sweden får tillgång till stark kompetens inom livsmedelsindustri, konvertering och tillverkning av förpackningsmaskiner, som huvudsakligen idag finns i södra Sverige och Danmark”, säger Peter Ekdahl.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2012-02-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK