...
Oroväckande trend:
Allt fler svenskar missnöjda med sin arbetsplats

Allt fler svenskar är missnöjda med sin arbetsplats. För fjärde året i rad minskar andelen medarbetare, som anser att den egna arbetsplatsen är en bra arbetsplats, jämfört med den ideala arbetsplatsen. Allt färre anser också att den egna organisationen har en positiv utveckling framför sig.
Det visar en färsk medarbetarundersökning genomförd av undersökningsföretaget Netigate.


Det medelbetyg svenska medarbetare ger sin egen arbetsplats, jämfört med "den ideala arbetsplatsen", har fallit från 4,01 till 3,81 de senaste fyra åren. Även andelen medarbetare, som anser att den egna organisationen har en positiv utveckling framför sig, har minskat i liknande grad. Medarbetarna uttrycker en allt sämre tillfredsställelse med den psykiska arbetsmiljön, ledarskapet och stressen, medan de upplever att den fysiska arbetsmiljön inte förbättrats från föregående år.
 
Det visar en färsk undersökning som Netigate, ett företag som tillhandahåller undersökningar via webben och mobilen, har genomfört, nu för fjärde året i rad. Medarbetarundersökningen baserar sig på resultaten från 31 svenska arbetsplatser, omfattande 3.516 anställda.
 
"Frågan hur starkt förknippad den anställde känner sig med företaget visar på en negativ trend under de senaste fyra åren. Det finns flera olika orsake,r men den psykiska arbetsmiljön är viktigaste faktorn, för att de anställda ska trivas, och detta område visar på oroväckande lågt resultat", säger Victor Molander, VD för Netigate.
 
Frågan om stress tas på allvar på arbetsplatsen, genererar de absolut sämsta medelvärdena i undersökningen, och har fallit från 3,23 år 2008 till bara 3,05 år 2011. Man tycker att arbetsdagen är "för kort" för de uppgifter, som ska hinna genomföras, och att kompetensutvecklingen blir allt sämre.
 
"Det förvånar mig att inte arbetsgivare gräver djupare i frågan om den psykiska arbetsmiljön, försöker sätta mindre press på sina anställda samt agerar än mer för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatserna i Sverige idag", säger Victor Molander.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-02-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK