...
Ökad omsättning för Huhtamäki Oyj

Finska förpackningstillverkaren Huhtamäki Oyj redovisar en solid försäljningsökning för år 2011 jämfört med 2010. Det framgår av bolagets årsrapport.
Omsättningen 2011 blev 2,044 miljarder euro, vilket var 92 miljoner euro mer än året före. Årsresultatet före skatt sjönk dock med knappt 7 miljoner euro jämfört med 2010.


”Huhtamäki är åter på tillväxt. Förra året fokuserade vi på våra kärnverksamheter och försökte renodla dem. Det lyckades och nu kan vi rapportera tillväxt inom alla segment”, säger Huhtamäkis VD Jukka Moisio.

Den organiska tillväxten hos Huhtamäki är störst inom flexibla förpackningar, inte bara på den snabbväxande asiatiska marknaden utan även i Europa.

Huhtamäki-koncernen genomförde tre transaktioner under andra halvåret 2011 vilka gav ett positivt utslag på omsättningen och förväntas ge full effekt under 2012.
De förvärv som genomfördes 2011 var dels köpet av en hygienfilmstillverkare i Brasilien (läs här) samt av två USA-baserade företag för tillverkning av falskartongförpackningar (läs här och här). Under året beslöt man också att stänga sin tillverkningsenhet för flexibla förpackningar i Nya Zeeland (läs här).

Huhtamäkis resultat för 2011 före räntenetto och skatter samt exklusive engångskostnader (EBIT excl. NIR) blev 127 miljoner euro, vilket var knappt 7 miljoner euro lägre än året före.

”Under 2011 avspeglade sig den allmänna ekonomiska osäkerheten i ökad försiktighet från kundernas sida, särskilt under andra halvåret. Med den bakgrunden kan vi vara nöjda med bibehållen lönsamhet. Vår solida finansiella ställning och välplanerade refinansieringsaktiviteter under 2011 gör att vi kommer att fortsätta vår strategi för tillväxt under 2012”, säger Jukka Moisio.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-03-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK