...
Ahlgrens bilar ”körs” från Gävle till Ljungsbro
Svenska klassikern Läkerol kommer att tillverkas i Slovakien...

Godistillverkaren Cloetta vill stänga tre fabriker i Sverige och Finland.
Några effekter av nedläggningarna blir att tillverkningen av välbekanta Ahlgrens bilar flyttas från Gävle till Ljungsbro och att den svenska klassikern Läkerol i fortsättningen kommer att tillverkas i Slovakien…


I ett pressmeddelande skriver Cloetta att det nyligen etablerade samgåendet mellan Cloetta och holländska Leaf (läs här) kombinerat med överkapacitet i koncernens produktionsstruktur, gör det möjligt att förbättra koncernens effektivitet. Dessutom är Cloetta verksam på en mogen marknad med stor konkurrens och måste ständigt minska sina kostnader.

Utifrån detta har Cloettas företagsledning analyserat hur koncernen kan uppnå besparingar genom nedläggning av fabriker och flytt av produktion till andra fabriker inom Cloetta. Analysen utmynnar i ett förslag, där Cloetta avser är att stänga fabrikerna i Aura i Finland, Gävle och Alingsås i Sverige samt flytta merparten av produktionen till Levice i Slovakien och Ljungsbro i Sverige. Avsikten är att stänga Aura och Alingsås i början av 2013 och Gävle i början av 2014. Dessutom planeras att lagerlokalerna i Malmö och danska Slagelse ska kunna läggas ut på entreprenad och konsolideras till en ny lagerlokal i södra Sverige.
Cloetta skriver i sitt meddelande att de föreslagna åtgärderna innebär en total engångskostnad om 320 – 370 miljoner kronor och ger en årlig besparing om cirka 100 miljoner kronor på EBITDA-nivå

”Samgåendet mellan Cloetta och Leaf möjliggör en ännu mer kostnadseffektiv produktions- och distributionsstruktur. Därutöver har vi överkapacitet i vår produktion, vilket gör det nödvändigt att reducera antalet fabriker”, säger Bengt Baron, VD för Cloetta.

Avsikten är att flytta produktionen av Ahlgrens bilar från Gävle till Ljungsbro och resterande produkter, däribland klassiska tablettmärket Läkerol, från Gävle till Levice, Slovakien. Planen är dessutom att flytta produktion från Aura och Alingsås till andra fabriker i Europa. Totalt är det cirka 345 anställda som kan beröras av de föreslagna åtgärderna, varav cirka 150 i Gävle, 140 i Aura och cirka 30 i Alingsås, samt cirka 25 anställda inom lagerverksamheten.
”Det är alltid tråkigt att föreslå nedläggningar av fabriker, men stenhård konkurrens kräver att vi kan fortsätta att producera produkter av hög kvalitet och till låg kostnad”, säger Bengt Baron.

Med anledning av de föreslagna åtgärderna kommer Cloetta att inleda överläggningar med de lokala fackföreningarna och European Works Council.

En liten kuriosanotering i sammanhanget är att ishockeylaget Brynäs i Gävle meddelat att man – åtminstone i nuläget – inte har för avsikt att byta namn på sina hemmaarena ”Läkerol Arena”..!
”I det korta perspektivet är det inte aktuellt med ett namnbyte, men vi får se när vårt nuvarande avtal om namnet går ut om fyra år”, säger klubbdirektören Hans-Göran Karlsson enligt TT.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-03-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK