...
Trots den ekonomiska oron i Europa
Förpackningsindustrin ser positivt på utvecklingen under år 2012

Att det är oro i eurozonen kan knappast ha undgått någon och utvecklingen kan komma att påverka den svenska industrin ganska rejält även om vi står utanför eurozonen. Den nordiska förpackningsindustrin verkar inte tro att det ska gå så illa, åtminstone inte om man ska tro utfallet av den enkät som tidningen nord emballage gjorde i februari hos 215 företag. 2012 lär bli bättre än 2011 framgår det i undersökningen

En majoritet av företagen, 44 procent i nord emballages enkät, konstaterar att 2011 var bättre än 2010. Lägg till de som säger att det var mycket bättre så är siffran uppe i 56 pro¬cent. Det verkar också som om utvecklingen kommer att fortsätta. Totalt 46 procent säger att man tror på ett bättre eller mycket bättre 2012. Runt 19 procent tror på ett sämre år i år.
Svensk Industriförening har också låtit göra en undersökning bland sina 1300 medlemsföre¬tag och den visar att omsättningsutvecklingen planade ut under andra halvan av 2011. Under-leverantörerna planerar för fallande konjunktu¬rer säger man och det sker bland annat genom att sjutton procent av företagen planerar att minska personalstyrkan. Det stämmer bra med nord emballages undersökning där nära 16 procent av företagen säger att de kommer att minska personalstyrkan i år. En nästan lika stor andel, 15 procent, säger å andra sidan att man kommer att öka, så signalen är inte entydig. 65 räknar med en oförändrad personalstyrka
nord emballage enkäten är inte statistiskt underbyggd utan måste ses som en indikator, men man kan konstatera att det verkar bli ett ganska bra år för förpack¬ningsindustrin.
Vill du läsa hela enkäten och se diagrammen så finns den i nord emballage nummer 1.Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2012-03-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK